Excel | funkcija IFERROR

Računalniški triki

Odlični računalniški triki za pomoč pri vsakdanjem delu z računalnikom

Prijava na B2 trike in novice

Excel | funkcija IFERROR

01. 07. 2020 Računalniški tečaji

Excel nam vrne #Value!, mi pa bi želeli, da nam v primeru napake izpiše lepše obvestilo. V tem primeru uporabimo funkcijo IFERROR.

Pri uporabi formul in funkcij v Excelu se nam večkrat zgodi, da rezultat ene ali druge ni takšen, kot ga pričakujemo. Namesto pričakovanega izračuna se nam zapiše #Div/0!, #Name?, #Value!, #REF!, #NUM! ... To je način preko katerega nam Excel sporoča, da je pri računanju naletel na napako. 

 

Pomen posamezne napake 

#Div/0! 

V izračunu nastopa deljenje z 0 ali s prazno celico. 

#Name? 

Excel ne prepozna besedila uporabljenega v izračunu (obstaja možnost, da smo napačno zapisali ime funkcije). 

#Value! 

V celicah vključenih v izračun nastopajo podatki različnega podatkovnega tipa. 

#REF! 

Sklicevanje na celico ni ustrezno. 

#NUM! 

Formula ali funkcija vsebuje neustrezne številske vrednosti. 


Če želimo boljši nadzor nad napakami in jih lažje obvladovati, lahko v ta namen uporabimo funkcijo IFERROR. Funkcija predstavlja eleganten način, kako upravljati z napakami brez uporabe zapletenih IF struktur. 

Sintaksa 

=IFERROR (vrednost; value_if_error) 

 

Če bo rezultat funkcije napaka, bo funkcija vrnila vrednost, ki jo zapišemo kot drugi argument, v nasprotnem primeru pa vrne rezultat izraza, ki nastopa v prvem argumentu. 

Praktičen primer uporabe funkcije IFERROR

Pripravljeno imamo tabelo, ki prikazuje, koliko smo zaslužili s prodajo letalskih kart za različne lete. Zanima nas, kakšna je bila cena karte na posameznem letu na potnika. 

 

V celico D4 zapišemo formulo, ki deli Ceno Številom potnikov

Iferror funkcija

Ko je formula pripravljena, jo potrdimo in kopiramo navzdol. 

funkcija iferror

Opazimo, da je pri predzadnjem primeru formula kot rezultat vrnila napako. #DIV/0! nam sporoča, da smo delili z 0. Število potnikov je v tem primeru, kot vidimo, prazno, zato formula ne more vrniti rezultata. Namesto te napake bi želeli, da se izpiše besedilo preveri podatke. Uporabiti moramo funkcijo IFERROR. 

Vrnemo se v celico D4 kjer smo zapisali formulo. Za = in pred računski izraz vgnezdimo IFERROR. 

Prvi argument funkcije je izraz, ki smo ga že zapisali, zato za njim vnesemo ; in se prestavimo v drugi argument. V tem določimo, kaj naj se izpiše, če funkcija zazna napako. V našem primeru bi želeli, da se izpiše besedilo preveri podatke. Besedilo moramo zapisati v dvojnih navednicah, saj v nasprotnem primeru Excel z njim ne bo znal operirati. 

Iferror 

Funkcijo zaključimo z zaklepajem, jo potrdimo in še enkrat kopiramo navzdol. Vidimo, da se nam sedaj v predzadnjem primeru namesto napake izpiše željeno besedilo. 

Iferror kako uporabiti funkcijo 

Takšen način nadzorovanja napak nam omogoča lažje filtriranje, iskanje in nadaljnje delo z odpravljanjem napak, sploh pri ogromnih količinah podatkov. 

 

Vabljeni na tečaj Excel za zahtevne uporabnike.

Novi hitri triki