Excel | funkcija EDATE

Računalniški triki

Odlični računalniški triki za pomoč pri vsakdanjem delu z računalnikom

Prijava na B2 trike in novice

Excel | funkcija EDATE

13. 09. 2023 Računalniški tečaji

Poglejmo, kako si lahko pomagamo z Excelovo funkcijo EDATE pri določanju datuma zapadlosti plačila.

Imamo preglednico izvedenih storitev našega podjetja. Računovodstvo potrebuje natančno izračunane datume zapadlosti plačil za naše storitve. Za našo nalogo bosta ključna stolpca DATUM STORITVE in ZAPADLOST PLAČILA. Datume storitev imamo že podane, zapadlost plačila pa bomo izračunali s funkcijo EDATE.

Excel funcija EDATE

V prvo celico v stolpcu zapadlosti plačila začnemo vpisovati funkcijo EDATE. Sintaksa funkcije je: =EDATE(začetni_datum; meseci).

EDATE funkcija v Excelu

Kot prvi argument funkcije vnesemo sklic na celico, ki vsebuje začetni datum (v našem primeru je to datum storitve). Začetnemu datumu sledi podpičje (;), za podpičjem pa vnesemo drugi argument, ki bo število mesecev, ki jih želimo prišteti začetnemu datumu, da dobimo datum zapadlosti. V našem primeru želimo določiti datum zapadlosti natanko dva meseca po datumu storitve. Zato bomo vnesli številko 2.

EDATE Excel funkcija

Nato funkcijo potrdimo s tipko Enter.

EDATE je funkcija v Excelu

Excel nam je s funkcijo EDATE izračunal datum zapadlosti, ki je natanko 2 meseca po datumu storitve. Nato funkcijo le kopiramo navzdol in imamo izpolnjeno celotno preglednico.

ECATE funkcija v Excelu za datume

Funkcijo EDATE lahko uporabite še v sledečih primerih:

  • Izračun datumov naslednjih dogodkov: Če imate seznam dogodkov z datumi začetka in trajanja, lahko uporabite funkcijo EDATE za izračun datumov naslednjih dogodkov. To vam lahko pomaga pri načrtovanju in pripravljanju na dogodke.
  • Izračun datumov zastaranja: Če imate seznam izdelkov ali storitev z datumi veljavnosti, lahko uporabite funkcijo EDATE za izračun datumov zastaranja.
  • Izračun datumov zavarovanja: Če imate seznam zavarovanj z datumi začetka in konca, lahko uporabite funkcijo EDATE za izračun datumov, ko bo zavarovanje poteklo in tako preprečite, da bi se zavarovanja prekinila.
  • Izračun datumov poteka veljavnosti: Če imate seznam dokumentov ali licenc z datumi veljavnosti, lahko uporabite funkcijo EDATE za izračun datumov, ko bo veljavnost potekla. To vam lahko pomaga pri sledenju dokumentom ali licencam in preprečevanju kršitev.
  • EDATE lahko uporabite tudi za izračun datumov poteka garancije.

 

Vabljeni na tečaj Excel za zahtevne uporabnike, kjer boste spoznali še več funkcij za računanje z datumi.

Novi hitri triki