Excel | dodajanje lastnih ikon v graf

Računalniški triki

Odlični računalniški triki za pomoč pri vsakdanjem delu z računalnikom

Prijava na B2 trike in novice

Excel | dodajanje lastnih ikon v graf

18. 05. 2021 Računalniški tečaji

Včasih bi želeli imeti v grafu ali tabeli namesto pisnih oznak slike ali ikone. Poglejmo, kako lahko to naredimo na dva načina.

Postopek za vstavljanje ikon v graf v Excelu

Slike v celice ali graf enostavno dodamo tako, da se postavimo na celico ali označimo graf, v katerega bomo dodali sliko, in nato na traku izberemo ukaz VSTAVLJANJE | ILUSTRACIJE | SLIKE (INSERT | PICTURES). Poiščemo ustrezno sliko v računalniku.

Excel ikone v graf

Dodanim slikam nastavimo ustrezno velikost ter jih nato še postavimo na ustrezna mesta v grafu.

Excel ikona graf

Postopek za vstavljanje simbolov zastav v celice

Za prikaz zastav različnih držav v posamezni celici ima Excel na voljo funkcijo GEOGRAFIJA (GEOGRAPHY) na traku PODATKI | VRSTE PODATKOV (DATA | DATA TYPES).

Ukaz deluje le v angleškem jeziku, zato zapisane države, ki jim želimo dodati sliko zastave, zapišemo v celice v angleščini in pretvorimo v geografski podatek.

Excel graf ikona

Pojavi se nam ikona v desnem zgornjem kotu izbranih celic, kjer preko ukaza VSTAVI PODATKE (INSERT DATA) spremenimo vrsto podatka v IMAGE in v sosednji celici se nato pojavijo slike zastav za izbrane države.

Excel grafikoni ikone

Ikona grafikon Excel


Vabljeni na tečaj Excel mojstrski, kjer boste izvedeli še več uporabnih trikov.

Novi hitri triki