Excel | datum in ura

Računalniški triki

Odlični računalniški triki za pomoč pri vsakdanjem delu z računalnikom

Prijava na B2 trike in novice

Excel | datum in ura

20. 04. 2021 Računalniški tečaji

Včasih želimo v Excelovi datoteki zabeležiti trenutni datum in uro. Da nam ni potrebno pisati na roke, lahko uporabimo funkcijo ali bližnjico.

Datum in ura s funkcijo

Datum in uro, ki se sproti posodabljata glede na sistemski čas računalnika zapišemo s funkcijama TODAY in NOW. Funkcija TODAY izpiše trenutni datum, funkcija NOW pa trenutni čas. Funkciji ne potrebujeta nobenega argumenta.

Excel datum in ura TODAYExcel funkcija TODAY

Funkcija NOW primarno prikaže trenutno uro in tudi trenutni datum.

Excel datum in ura NOW

Če želimo prikazati samo uro, spremenimo prikaz v nastavitvah oblike celice. Do nastavitev dostopamo preko desnega klika z miško na celico, ki jo želimo spremeniti in izberemo ukaz OBLIKUJ CELICE.

Excel datum TODAY 

V nastavitvah oblike celice izbrišemo zapis za datum (dd.mm.yyy). Tako nam ostane le prikaz ure (hh:mm).

Excel ura NOW

Datum in ura z bližnjico

Če pa želimo le hitro napisati trenutni datum ali uro, lahko uporabimo tudi bližnjici na tipkovnici.

  • CTRL + SHIFT + . (pika) je bližnjica za zapis trenutne ure,
  • CTRL + SHIFT + , (vejica) pa je bližnjica za zapis trenutnega datuma.

Pozor! Zapisa, ki smo ju vnesli z bližnjico se ne bosta sproti posodabljala, ampak ostaneta fiksna glede na datum in uro, ko smo ju vnesli.

                                                 

Vabljeni na tečaj Excel za poslovne uporabnike, kjer boste izvedeli še več uporabnih trikov.

Novi hitri triki