Excel | Besedilo v stolpce

Računalniški triki

Odlični računalniški triki za pomoč pri vsakdanjem delu z računalnikom

Prijava na B2 trike in novice

Excel | Besedilo v stolpce

11. 06. 2021 Računalniški tečaji

Marsikdaj se nam zgodi, da bi besedilo v stolpcu radi razdelili na dva ali več delov v svoje stolpce. Za to obstaja v Excelu preprost ukaz BESEDILO V STOLPCE (TEXT TO COLUMNS).

Imamo primer, ko bi radi razdelili poštne številke in kraje vsakega v svoj stolpec.

Excel - besedilo v stolpce

To naredimo tako, da označimo besedilo stolpca, ki ga želimo razdeliti in nato izberemo ukaz, ki se nahaja na traku PODATKI | PODATKOVNA ORODJA | BESEDILO V STOLPCE (DATA | DATA TOOLS | TEXT TO COLUMNS).

Razdružimo besedilo v več stolpcev v Excelu

Ko izberemo ukaz, se prikaže pojavno okno čarovnika za pretvarjanje besedila v stolpce.

V prvem koraku izberemo RAZMEJENO (DELIMITED), če imamo jasno ločilo podatkov (po navadi so ločeni z vejico, podpičjem, poševnico, presledkom, itd.), ali FIKSNA ŠIRINA (FIXED WIDTH), če je del podatkov natanko enakih dolžin (v našem primeru so to poštne številke).
Izberemo FIKSNA ŠIRINA (FIXED WIDTH) in gumb NAPREJ (NEXT).

text to columns Excel

V naslednjem koraku nam predogled pokaže razdelitev podatkov, ki jo lahko poljubno prilagajamo s premikanjem črne puščice v pogledu predogleda. Potrdimo z gumbom NAPREJ (NEXT).

Excel besedilo v več stolpcev

V zadnjem koraku lahko že v naprej izberemo tudi obliko zapisa podatkov.
Zelo pomembno pa je, da ne pozabimo na določitev končnega cilja, kamor se bodo razdeljeni podatki prepisali. Postavimo se v vrstico za zapis cilja in izberemo celico v tistem stolpcu, kamor želimo prepisati podatke. Tako si lahko že v naprej pripravimo ustrezno število praznih stolpcev.

Besedilo v stolpce v Excelu

Na koncu izberemo DOKONČAJ (FINISH) in podatki se ustrezno ločijo in zapišejo v na novo določene stolpce.

Vabljeni na tečaj Excel za zahtevne uporabnike, kjer boste izvedeli še več uporabnih trikov.

Novi hitri triki