Vrhunski ON-LINE 
računalniški tečaji

Vodene delavnice z B2 predavatelji preko spleta.

  

Vodeni spletni tečaji 24/7

B2 računalniške tečaje smo prestavili v virtualno učilnico, predavatelji, pa bodo z vami na predavanjih v obliki srečanj v živo - webinarjev. 

Oblikovali smo edinstven voden on-line program v Sloveniji, ki obsega veliko dodatnih storitev, ki vam bodo olajšale pot do novega znanja. 

Naša prva skrb je vaše zadovoljstvo in kakovosten način pridobivanja novega znanja, zato vam še naprej zagotavljamo najvišjo kakovost izvedbe in pridobitev uporabnega znanja pri svojem delu. 

Kaj vas čaka:

 • strokovna webinar predavanja s predavateljem,
 • zanimiva in interaktivna e-gradiva,
 • veliko vaj za utrjevanje znanja (za pomoč vam bodo na voljo video prikazi rešitev), 
 • predavatelj vam bo na voljo za vprašanja in pomoč.

Potek vodenega on-line tečaja

 Gre za preplet on-line srečanj s predavateljem in samostojnim delom prek interaktivnih gradiv na spletu.

 

Pripravili smo pester nabor vodenih on-line tečajev. Izberite znanje, ki ga potrebujete.

Seznam vodenih eTečajev

Excel za poslovne uporabnike

 • oblikovanje tabel in celic;
 • osnovne funkcije (SUM, AVERAGE, COUNT, MIN/MAX, ROUND);
 • kopiranje formul in fiksiranje;
 • izdelava in oblikovanje osnovnih grafikonov (stolpični, tortni, črtni);
 • priprava urejenih seznamov, zamrzovanje vrstic, iskanje podatkov, sortiranje, filtriranje;
 • osnovne vrtilne tabele.

CENA: - 20 % na redno ceno

 

Excel za zahtevne uporabnike

 • pisanje formul in gnezdenje zahtevnih funkcij;
 • koncept računanja z datumi;
 • vizualiziranje podatkov z zahtevnimi grafikoni;
 • učinkovito razvrščanje in filtriranje obsežnih seznamov podatkov;
 • prikaz večje količine podatkov z vrtilnimi tabelami;
 • povezava izračunov na več listih in datotekah s 3D formulami;
 • kako odpraviti nepravilnosti s preverjanjem veljavnosti podatkov;
 • oblikovanje in vizualiziranje vrednosti s pogojnim oblikovanjem.

CENA: - 20 % na redno ceno

 

Power Point za napredne uporabnike

 • Grafika in učinkovitost: napredni SmartArt, matrice, celostna grafična podoba (CGP)
 • Multimedija in dinamika: video, glasba in učinki, animacije po meri, objava celote na YouTube
 • Interaktivne predstavitve: aktivni gradniki, izdelava simulacij, možnost objave na spletu

CENA: - 20 % na redno ceno

      

 

BI akademija I

Power Pivot

 • delo z ažurnimi podatki na več tabelah;
 • razumevanje pomena podatkov in povezovanja različnih tabel;
 • priprava popolnoma prilagojenih analiz v obliki vrtilnih tabel in vrtilnih grafikonov;
 • ustvarjanje novih šifrantov za pripravo bolj berljivih analiz;
 • prikaz enostavnih kazalnikov uspešnosti podjetja;
 • poljubno dopolnjevanje analiz in prikaz informacij po času (letih, mesecih, četrtletjih).

Power BI

 • uporabniški vmesnik, uvoz podatkov, modeliranje (povezovanje tabel);
 • naprednejše vizualizacije in priprava izračunljivih stolpcev;
 • filtriranje podatkov, objava poročila na Power BI portalu;
 • ključne informacije v obliki vrtilnih grafikonov na enem listu;
 • vizualizacija za usmerjanje pozornosti bralca v pomembne informacije. 

CENA: - 20 % na redno ceno

    

 

BI akademija II

Napredna poročila s Power BI

 • uvažanje več podatkovnih tabel in pojmovanje planov;
 • priprava dinamičnih naslovov in naprednejših mer za primerjanje obdobij (year-to-date);
 • naprednejše vizualizacijse tehnike, tudi s kombinacijo pripravljanja odklonov za hitro iskanje kritičnih vrednosti.

Planiranje in modeliranje (DAX in Power Query)

 • razumevanju strukture planskih tabel in pripravi časovno omejenih funkcij za primerjavo realizacije s plani;
 • uvozu Excelovih datotek s plani, kjer damo velik poudarek ETL modelu, torej Power Query-ju.

CENA: - 20 % na redno ceno

    

 

Teams

 • ekipe in kanali v Teamsu,
 • pogovor in klepet,
 • hkratno delo na dokumentih,
 • vodenje sestankov,
 • organiziranje opravil v ekipi,
 • upravljanje zapiskov.

CENA: - 20 % na redno ceno

    

 

Office 365 | TOP 5 orodij

 • poglobljeno spoznavanje osrednjih orodij Office 365 Teams, Planner, OneNote, SharePoint in OneDrive;
 • načini hitre in učinkovite komunikacije kjerkoli in kadarkoli;
 • pregled Office 365 storitev;
 • seznanitev z mobilnostjo, ki vam jo omogoča Office 365;
 • varnostna politika.

CENA: - 20 % na redno ceno

    

Garancija za znanje

100% garancija

1. Garancija s ponovno udeležbo.
2. Garancija z odstopom od tečaja.

Izkušeni in prijazni predavatelji

Udeleženci tečajev pohvalijo razumljivost in zanimivost predavateljev ter njihovo strokovnost in prijaznost.

Asistentska pomoč

Na tečajih so prisotni asistenti, ki vam z veseljem nudijo dodatno pomoč.

Majhne skupine

Povprečno število udeležencev na računalniškem tečaju je 6.

Odlično učno gradivo

Udeleženci tečajev prejmejo kakovosten priročnik ter dostop do multimedijskih e-gradiv skupaj z vajami za dodatno utrjevanje znanja.

Delo na praktičnih primerih

Vašo produktivnost pri delu z računalnikom boste izboljšali za vsaj 15 %, saj so vaje prilagojene poslovnim uporabnikom.

Pomoč udeležencem tudi po tečaju

Tečajnikom stojimo ob strani tudi po izobraževanju. Nudimo časovno neomejeno brezplačno telefonsko pomoč za hitro pomoč pri delu in dostop do multimedijskih e-gradiv skupaj z vajami za dodatno utrjevanje znanja.

Za kakovost izobraževanja smo pridobili certifikat

Kakovost izvedbe računalniških tečajev izkazujemo tudi s pridobljenim certifikatom ISO.

Garancija za računalniške tečaje

Reference