Vodnik za usposabljanje o kibernetski varnosti

Vodnik za usposabljanje o kibernetski varnosti

09. 11. 2021 E-izobraževanje, B2

Ker se pojavljajo vedno znova nove kibernetske grožnje, se organizacije ne morejo več zanašati samo na svojo tehnološko obrambo, da bi ostale varne. Kibernetski kriminalci uporabljajo prefinjene tehnike socialnega inženiringa, da bi zaobšli to obrambo in dovolj je zgolj en nepodučeni uporabnik, ki klikne na zlonamerno povezavo in vaše podjetje se lahko znajde v resnih težavah.

Vaši zaposleni so prva obrambna linija pred kibernetskim kriminalom, zato je ključnega pomena, da so opremljeni z vsemi znanji in veščinami, ki jih potrebujejo za zaščito vaše organizacije. Celovit program osveščanja o kibernetski varnosti je najboljši način za izobraževanje osebja in ustvarjanje kulture na področju varnosti.

Kaj bi moral vsebovati uspešen program osveščanja o kibernetski varnosti?

 1. Svojim zaposlenim ponudite trening kibernetskega znanja
  Zaposlenim omogočite, da se na enostaven način prek celovitega programa najprej seznanijo z aktualnimi grožnjami kibernetskih napadov. Opremite jih z znanjem za kreiranje varnih gesel, kako lahko hitro prepoznajo lažna e-sporočila in priponke ter se naučijo hitro prepoznati tudi morebitni socialni inženiring na predstavljenih konkretnih primerih napadov.
  Program osveščanja je najenostavneje izvesti online, kar pomeni, da vsak lahko tematiko predela kadar želi (24/7) in ob svojem tempu učenja. 

 2. Pazite na kakovost 
  Online izobraževanja se po kakovosti zelo razlikujejo med seboj. Zato pazite in izberite kakovosten online program, ki vsebuje veliko različnih izobraževalnih gradnikov, kot so interaktivni elementi, učne igre, kvizi znanja in konkretni primeri kibernetskih napadov, da se bodo zaposleni dobro počutili in osvojili konkretne veščine. Na koncu jim omogočite reševanje testa znanja, da boste dobili povratno informacijo o njihovem nivoju znanja, oni pa potrdilo o uspešno opravljenem programu, ki je lahko tudi dokazilo za ISO 27001.

 3. Dopolnite program z lastnimi primeri in varnostno politiko 
  Pomembno je, da svojo varnostno politiko redno komunicirate svojim zaposlenim, da jo bodo le-ti tudi dejansko uporabljali pri svojem delu ter skladno reagirali po dogovorjenem protokolu v primeru incidenta. Najbolj primeren način osveščanja zaposlenih je online oblika, ki vam omogoča tudi jasno povratno informacijo, kdo se je z vsebino dejansko seznanil, saj se beleži čas učenja in aktivnosti. 

 4. Ponudite aktualne informacije na vsakem koraku
  Zelo pomembno je, da so vaši zaposleni čimvečkrat osveščani s problematiko kibernetskih nevarnosti. Poslužite se izobraževalnih plakatov, ki jih namestite na vidna in skupna mesta v vaši organizaciji. Zaposlenim namestite izobraževalne ohranjevalnike zaslonov na njihove računalnike ter jih redno osveščajte z novicami s področja aktualnih kibernetskih napadov. Vse z namenom, da se zavedajo aktualnih groženj ter da bodo ob morebitnem kibernetskem incidentu dejansko znali pravilno odreagirati.

 5. Preizkusite nivo osveščenosti z nadzorovanimi phishing testi
  Dodano vrednost za podjetje predstavljajo tudi periodični nadzorovani phishing testi, ki simulirajo kibernetski napad in dajejo dobre povratne informacije, kako dobro so zaposleni dejansko osveščeni in usposobljeni za pravilno reagiranje.

 6. Spremljajte napredek
  Če želimo ugotoviti, ali je program osveščanja o kibernetski varnosti učinkovit, moramo slediti meritvam in temu ustrezno ukrepati. Podrobna poročila bodo zagotovila informacije o angažiranosti sodelujočih in pomagala oceniti napredek posameznih zaposlenih ali oddelkov v organizaciji.

Osveščanje zaposlenih naj bo stalen proces, ki se izvaja kontinuirano skozi celo leto. Izobraževanje zaposlenih enkrat letno preprosto ni dovolj, da bi se lahko spoprijeli z razvijajočimi se grožnjami.

Vabimo vas, da preverite primer celovitega sistema osveščanja iz kibernetske varnosti, ki ga nudimo svojim naročnikom. 

Več o programu

Nazaj