Štirje načini za okrepitev kibernetske varnosti vaše organizacije

Štirje načini za okrepitev kibernetske varnosti vaše organizacije

07. 01. 2022 E-izobraževanje, B2

Vzpostavitev močne infrastrukture za kibernetsko varnost postaja ena od prednostnih nalog organizaciji po celem svetu. Zlasti v času dela na daljavo, so napadi na kibernetsko varnost drastično povečali stroške podjetij. Predstavljamo štiri načine, kako lahko podjetja okrepijo svoje ukrepe za kibernetsko varnost, da preprečijo napad.

 1. Povečanje prizadevanj za kibernetsko varnost
  Učinkovit načrt kibernetske varnosti ni naloga zgolj oddelka za IT. K boljši varnosti bi si morali prizadevati vsi. Vsakdo, ne glede na položaj ali naziv, igra ključno vlogo pri varovanju podatkov organizacije in zaupnih podatkov o strankah. To lahko dosežemo z vzpostavitvijo ekipe za odzivanje na incidente, z ustreznim načrtom odzivanja na incidente, ki vključuje postopek, kako pristopiti k napadu, z ustreznim komunikacijskim načrtom za obveščanje prizadetih in temeljito revizijo vseh sistemov, s katero ugotovimo slabosti in vrzeli.
 2. Ocena partnerjev in tretjih oseb
  Posebno skrbnost je potrebno nameniti tudi ponudnikom in partnerjem, s katerimi poslovno sodelujemo, saj lahko tudi ti predstavljajo tveganje in grožnjo za naše podatke. Tako je potrebno identificirati vse partnerje, s katerimi sodelujemo, preveriti katere ukrepe za kibernetsko varnost ti zagotavljajo in vzpostaviti načrt za redno preverjanje.
 3. Vzpostavitev varnostnih mehanizmov in varnostnih kopij
  Zaradi hitrega sprejemanja dela na daljavo vse več podjetij svoje podatke seli v oblak. Čeprav je shranjevanje v oblaku lahko cenejša in učinkovitejša alternativa shranjevanja podatkov, morajo podjetja zagotoviti, da imajo vzpostavljene potrebne varnostne mehanizme z ustreznimi protokoli šifriranja. S tem napadalcem onemogočimo, da bi pridobili dostop do zaupnih in občutljivih podatkov ter njihovo zlorabo za izvajanje goljufij, krajo identitet ali izsiljevanja z odkupnino v zameno za vrnitev podatkov itd. Tudi dodatne varnostne kopije podatkov pomagajo zaščititi podjetja, če se kaj zgodi s primarnimi viri podatkov. Hraniti bi morali vsaj tri kopije podatkov v različnih in ločenih medijskih formatih. To omogoča neprekinjeno poslovanje v primeru kibernetskega incidenta.
 4. Krepitev varnostne kulture
  Vzpostavitev varnostne kulture je premišljen pristop, pri katerem se vsak zaposleni zaveda svoje odgovornosti pri ohranjanju varnosti podjetja. Najlažje to storimo z rednimi usposabljanji in izobraževanji zaposlenih o tem, kako se zaščitno obnašati in ravnati v primeru incidenta – kako prijaviti grožnje in napade ter zaščititi opremo in naprave. Smiselno je tudi izvajanje simulacij napadov na zaposlene, da bi videli, kako se ti odzivajo. Ranljive zaposlene lahko nato napotimo na dodatna usposabljanja za kibernetsko varnost, da osvežijo svoje znanje.

Želite vedeti več o tem, kako vzpostaviti učinkovit sistem kibernetske varnosti v organizaciji? Ključna točka za krepitev varnostne kulture in prizadevanja je kibernetska osveščenost zaposlenih, zato vas vabimo, da si preberete članek: Vodnik za usposabljanje o kibernetski varnosti.

Članek

Nazaj