(Ne)aktivne relacije in funkcija USERELATIONSHIP | BI trik

(Ne)aktivne relacije in funkcija USERELATIONSHIP | BI trik

28. 10. 2020 Poslovna analitika, B2

V tokratnem prispevku bomo spoznali DAX funkcijo USERELATIONSHIP, ki znotraj funkcije CALCULATE spremeni aktivno relacijo.

Pogosto se zgodi, da relacijski model vsebuje 2 tabeli, ki sta med seboj povezani z več kot eno relacijo. Standarden primer so prometne (fact) tabele, ki vsebujejo več datumskih polj ter koledarska tabela z enim samim datumskim poljem. Relacijski model dovoljuje le eno aktivno povezavo med 2 tabelama. S pomočjo funkcije USERELATIONSHIP pa lahko odločimo, katero izmed vseh relacij med 2 tabelama aktivirati. Oglejmo si konkreten primer.

 Imamo koledarsko tabelo in tabelo s podatki o prodaji. Tabeli povežemo med seboj.

 

Hitro opazimo, da v tabeli s podatki o prodaji ne nastopa le en datumski stolpec temveč 2. Sledeča povezava, ki ji naredimo, je neaktivna.

Osnovni izračun za delo je prodajna vrednost.

 

Pregled prodajne vrednosti po mesecih iz koledarja prikazuje prodajno vrednost glede na DATUM_NAROCILA. Da prikažemo prodajno vrednost glede na DATUM_DOSTAVE, moramo pripraviti nov izračun, v katerem aktiviramo sicer neaktivno povezavo med stolpcema DATUM iz koledarske tabele in DATUM_DOSTAVE iz tabele s podatki o prodaji. To naredimo s pomočjo funkcije USERELATIONSHIP, kot je prikazano spodaj.

 

Sedaj lahko v eni sami vizualizaciji prikažemo vsote prodajnih vrednosti z upoštevanjem različnih datumskih polj.

 

 

Avtor: Neža Dimec, mag. mat.

 

Nazaj