Izračun EBIT v Power BI | BI trik

Izračun EBIT v Power BI | BI trik

17. 09. 2020 Poslovna analitika, B2

EBIT (angl. Earnings Before Interest and Tax) je eden izmed ključnih finančnih kazalnikov, ki prikazuje poslovno uspešnost organizacije na operativnem nivoju. Izračun ni točno predpisan in omogoča različne pristope, v osnovi pa gre za razliko med poslovnimi prihodki in odhodki.

V nadaljevanju bomo prikazali primer izračuna in vizualizacijo kazalnika v analitični platformi Power BI.

 

Prvi korak za izračun EBIT je povezava na potrebne podatke, to je, glavno knjigo, kontni načrt in stroškovna mesta.

Vzorčni podatki za glavno knjigo, ki vsebujejo informacije o poslovnih prihodkih in odhodkih:

 

Seznam kontov po katerih se klasificira prihodke in odhodke:

 

Ko imamo zajete potrebne podatke, se lahko lotimo zapisa mere, ki deluje s sledečim izračunom:

EBIT = Poslovni prihodki – Poslovni odhodki,

kjer smo poslovne odhodke definirali kot vsoto stolpca debet, poslovne prihodke pa kot vsoto stolpca kredit iz glavne knjige:

 

 

V poslovne prihodke so všteta vsa polja, ki se po kontnem načrtu začnejo s 76, v poslovne odhodke pa skupina kontov, ki se začne s 4, z izjemo tistih, ki se začnejo s 49, ter celotna kontna skupina 72.

Katere konte se pri izračunu upošteva je odvisno od interpretacije stroškov in drugih specifik posameznih organizacij, zaradi česar lahko se mero lahko definira tudi drugače.

Kazalnik EBIT lahko spremljamo po različnih kombinacijah in dimenzijah, kot je vidno iz spodnje slike. S specifičnimi dodatnimi deli lahko naredimo primerjavo med EBIT v izbranem (SY) in prejšnjem letu (PY) ali primerjavo s plani za prihodnje leto.

 

EBIT je le eden izmed kazalnikov v financah, več si lahko preberete na https://www.b2-bi.com/sl/bi-finance.

 

Avtor: Aljoša Željeznov

 

Nazaj