Excel | Bliskovita zapolnitev

Excel | Bliskovita zapolnitev

07. 06. 2024 Računalniški tečaji, B2

Bliskovita zapolnitev ali Flash fill je odlično orodje v Excelu, ki nam lahko prihrani kar nekaj časa.

Velikokrat želimo podatke zapisati na drugačen način, kot jih imamo zapisane. Npr. drugačna oblika, združiti podatke v eno celico, razdeliti podatke v več celic itd. V takih primerih si pomagamo z orodjem Bliskovita zapolnitev.

Če so podatki, ki jih želimo preoblikovati, zapisani konsistentno, lahko zapišemo vzorec novih podatkov in Excel bo znal na osnovi tega vzorca zapolniti še preostale celice v stolpcu.

Na ta način lahko prihranimo veliko časa, saj bi sicer za podobno preoblikovanje morali uporabiti različne Excelove funkcije.

Lahko si ogledate video predstavitev te funkcionalnosti, za tiste, ki raje berete, pa je spodaj še zapisan primer.

 

Primer: Imamo seznam zaposlenih s podatki o priimku in imenu sodelavcev, tabelo pa želimo dopolniti s podatki službenih e-naslovov za vse zaposlene.

 

Postopek uporabe orodja Bliskovita zapolnitev (Flash Fill)

  • Na podlagi obstoječih podatkov v novem stolpcu zapišemo vzorec želenega zapisa.
  • Začnimo vnašati v vzorec naslednjo celico. Če je vzorec prepoznan, Excel ponudi avtomatsko zapolnitev vseh ostalih celic. Če želimo zapolniti, potrdimo s tipko ENTER.

  • Če ne ponudi avtomatske zapolnitve se postavimo v poljubno celico stolpca, kjer je zapisan vzorec. Lahko tudi označimo vse celice v stolpcu seznama (vzorce in prazne celice, ki jih želimo zapolniti).
  • Izberemo zavihek PODATKI (DATA) ter kliknemo ukaz BLISKOVITA ZAPOLNITEV (FLASH FILL).

  • Preverimo rezultat zapolnitve. Če je zapolnitev napačana, poskusimo zapisati več vzorcev.

Opomba: Bliskovita zapolnitev ne upošteva naknadnih sprememb v izvornih podatkih!

Novi hitri triki