Kako vključiti zaposlene v svojo ESG strategijo in zakaj?

Kako vključiti zaposlene v svojo ESG strategijo in zakaj?

18. 05. 2023 E-izobraževanje, B2

ESG (okoljsko, družbeno in upravno odgovorno poslovanje) je postalo ključno na področju trajnostnega poslovanja. Vse več organizacij prepoznava pomembnost vključevanja ESG v svoje strategije. Vendar pa je za uspešno izvajanje ESG v organizaciji ključnega pomena, da se zaposleni aktivno vključijo v ta proces.

Tu je pet nasvetov, kako postaviti zaposlene v središče in doseči uspeh ESG:

1. Poskrbite, da vaši zaposleni razumejo, kakšne so koristi strategije ESG

Prvi korak k uspehu ESG je zagotoviti, da vaši zaposleni razumejo koristi, ki jih prinaša ta strategija. Organizirajte interna usposabljanja, delavnice in komunikacijske seje, kjer boste podrobno razložili, kaj je ESG, kako to področje vpliva na podjetje in zakaj je pomembno. S tem boste ustvarili ozaveščenost in zaposlenim omogočili, da se počutijo zavezane ciljem organizacije.

2. Potrebna je sprememba kulture organizacije

ESG ne sme biti le nekaj, kar organizacija izvaja kot obvezen ukrep, temveč mora postati del njene kulture. Sprememba kulture organizacije pomeni, da se ESG vrednote vgradijo v vse ravni poslovanja. Spodbujajte odprt dialog, vzpodbujajte in nagrajujte vedenje, ki je usklajeno z ESG načeli. To bo spodbudilo zaposlene, da se aktivno vključijo v trajnostne prakse in prispevajo k njihovemu razvoju. Hkrati bo koristilo tudi delovni kulturi in sposobnosti podjetja, da pritegne in obdrži vrhunske talente.

3. Spodbudite spremembe vedenja od zgoraj navzdol in obratno

Da bi dosegli uspeh ESG, je ključnega pomena spodbujanje sprememb vedenja od zgoraj navzdol in obratno. Vodstvo mora biti zgled in aktivno podpirati ESG prakse. Spremeniti je treba način razmišljanja in delovanja, da se uskladi z ESG cilji. Hkrati pa je pomembno tudi, da se spodbuja aktivno sodelovanje zaposlenih in prisluhne njihovim idejam ter povratnim informacijam glede ESG praks.

4. Razjasnite prednostne naloge ESG, ki jim je vaša organizacija zavezana

Vsaka organizacija ima svoje specifične prednostne naloge v okviru ESG. Pomembno je, da jasno in pregledno razjasnite te prioritete zaposlenim. To bo zagotovilo usmeritev in usklajenost pri izvajanju ESG praks. Poudarite, kateri vidiki ESG so ključni za vaše podjetje in kako bodo zaposleni lahko prispevali k njihovemu uresničevanju.

5. Ustrezno usposobite zaposlene o ESG

Da bi zaposleni lahko učinkovito prispevali k izvajanju ESG praks, je potrebno ustrezno usposabljanje. E-usposabljanje je lahko učinkovit način za izobraževanje zaposlenih o ESG načelih, praksah in njihovem vplivu na organizacijo. Organizirajte spletna usposabljanja, ki bodo dostopna vsem zaposlenim.

V ta namen so pri B2 IT pripravili ESG e-usposabljanje, ki je jasno, enostavno in razumljivo ter vključuje praktične primere, ki bodo zaposlenim pomagali pri razumevanju in implementaciji ESG praks v vašem delovnem okolju.

DEMO DOSTOP DO E-USPOSABLJANJA

 Zadovoljstvo naših strank z ESG e-usposabljanjem za zaposlene

"Na področju e-izobraževanja zaposlenih SKB banka sodeluje s podjetjem B2 IT. Zaradi velikega števila zaposlenih, katere želimo vključiti v izobraževanje in jim hkrati dati čas, da se le tega udeležijo, ko imajo čas, se je e-izobraževanje izkazalo kot zelo primerno. Za področje uvodnega seznanjanja zaposlenih s tematiko trajnosti in trajnostnega financiranja (ESG) smo tako skupaj s podjetjem B2 IT izdelali program e-izobraževanja, katerega se je udeležilo in pri tem uspešno opravilo zaključni preizkus znanja več kot 85% vseh zaposlenih. Za vsebino izobraževanja smo bili odgovorni v banki, za tehnično podporo in oblikovanje izobraževanja pa so poskrbeli v B2 IT. Delo je potekalo izjemno interaktivno, strokovno in učinkovito, tako kot se za strokovnjake, vsak na svojem področju, spodobi. Z rezultatom smo bili vsi zelo zadovoljni, saj smo v kratkem času uspeli pripravili aktualne vsebine. S pripravo vsebin izobraževanja s področja ESG pa bomo s podjetjem B2 IT nadaljevali tudi v prihodnje."

Nataša Mohorčič Zobec Svetovalka generalnega vodstva, SKB banka d.d.
   

Nazaj