Pričevanja

Pričevanja

"Podaja snovi na človeku prijazen način, razumljivo in všečno. Olajšalo mi bo delo z EXCEL-om. Priporočam, zame dobra izkušnja, ko ti predstavijo temo, ki je morda komu nezanimiva, na zanimiv način."

Zdenka Ojsteršek Ferčič inšpekcija, FURS

"Kvalitetno so nas naučili s spletnim orodjem Teams. Prijazno strokovno in z veliko energije."

Davor Kozmus sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

"Praktičnost, dober prikaz funkcionalnosti, razumljivost. Pri svojem delu mi bo pridobljeno znanje prišlo prav, saj delam v helpdesk-u. Vsekakor bi delavnico priporočal - kar vsem zaposlenim."

Zoran Polič Sistemski administrator, Ministrstvo za javno upravo

"Priporočam, zanimivo, nova orodja, novi pristopi; prihodnost je že danes tu."

Robert Verbovšek Komercialist na terenu, Fuchs Maziva LsL

"Tečaj je bil zelo dobro izpeljan. Predavateljica je bila zanimiva in je temo zelo dobro in zelo jasno podala. Pridobljeno znanje nam bo seveda prišlo zelo prav, saj se zaradi splošne svetovne situacije razširila uporaba takih orodij. Ker je tečaj tako dobro izpeljan, je primeren tako za začetnike kot tudi zahtevnejše uporabnike."

Roteja Galvan UKC Ljubljana

"Pomembno nam je preskočiti na nov, sodobnejšji način komunikacije in dnevnega poslovanja, ki ga omogoča nova platforma Teams. Pri online izobraževanju mi je bilo všeč pregledno, optimalno hitro in sistematično uvajanje celotne platforme. Poleg omenjenega, pa predstavitev posameznih funkcionalnosti, reševanje obstoječih težav na že vpeljanih primerih iz podjetja in odgovori na vsa vprašanja, ki smo jih postavili tekom izobraževanja. Voditeljica Silvija se je super znašla tudi pri večjezičnih preskokih in vprašanjih, saj smo mednarodna skupina. Obenem pa je tudi z veliko mero potrpežljivosti reševala začetne tehnične in druge izzive. Pohvalim tudi B2, ki se je znal odzvati spremembam in podaljšati tečaj, zaradi izgubljenega časa namenjenega reševanju tehničnih detajlov. Obenem pa je ta točka tudi priložnost za rast in izboljšave na prihodnjih srečanjih."

Tjaž Nemanič Bayer d.o.o.

"Tečaj je bil koristen, veliko orodij bom lahko uporabila pri svojem delu. Predvsem bodo Teamsi prišli prav pri organizaciji sestankov s kolegi iz tujine. Delavnico bi priporočila vsem, ki se pri svojem delu vključeni v projekte, pri katerih sodeluje več ljudi, saj lahko preko MC Teams zadeve uskladijo hitreje."

Petra Cvetkova Višji referent, DARS d.d.

"Profesionalnost in sproščenost predavateljev. Posebej zanimiv je bil kreativen način podajanja znanja (ni bilo suhoparnega naštevanja in nizanja dejstev ali možnosti) in aktivnega vpletanja sodelujočih udeležencev pri aktivni uporabi naučenega na skupni platformi. Nova znanja bodo pomagala pri hitrejšem uvajanju novosti in novih načinov dela pri zaposlenih - tudi starejših. Delavnico močno priporočam vsem! Pridite na to izobraževanje - spravili vas bodo z dobro voljo in navdihnili z entuziazmom ter napolnili z znanjem. Slednjega boste lahko trosili še dolgo naokoli. :)"

Tomaž Vidic Vodja oddelka, Ministrstvo za javno upravo

"Čez noč se mi je model izvajanja treningov poslovnih veščin obrnil na glavo s Korona Situacijo :). Podjetje B2 mi je hitro priskočilo na pomoč in izkušeni svetovalci so me on-line kar najhitreje pripravili, da sem lahko čez 2 dni že odpeljala svoj prvi fantastični (po zaslugi B2) webinar preko programa MS Teams. Formula: B2 = Hitro, učinkovito in strokovno. Hvala B2 za to čudovito izkušnjo in zares ekspresno posredovanje pri mojem neznanju glede uporabe MS Teamsov. Odlični ste."

Mirjana Sušnik INSTITUCIO INSPIRARE

"Znotraj Microsoft 365, ki ga v Porsche-ju že s pridom uporabljamo, je tudi orodje Power Automate (Flow), ki je namenjeno avtomatizaciji procesov. S podjetjem B2 že vrsto let odlično sodelujemo in tokrat smo z njimi sodelovali pri izdelavi prilagojenega in avtomatiziranega procesa potrjevanja dokumentov za vodje. Lahko pohvalim celotno sodelovanje, ki je bilo profesionalno in podprto s celovitimi storitvami (od svetovanja, izvedbe in usposabljanja)."

Sašo Dorniž vodja Skupine IT, Porsche Slovenija d.o.o.