Teams Live vs. Zoom | članek

Teams Live vs. Zoom | članek

19. 06. 2020 Office 365

Avtor: Silvija Gregorčič in Barbara Vrhovnik

V zadnjih treh mesecih smo podjetja, ki smo morala vzpostaviti delo od doma, doživela vse od kaosa do umiritve. Dejstvo, da imamo toliko različnih orodij na voljo, je razlog za zmedo, ki se je pojavila pri tehtanju izbire, katera orodja bomo uporabili za komuniciranje s sodelavci, katera za delo na skupnih dokumentih itd. Tudi naša ekipa je bila postavljena pred vprašanje izbrati za izvedbo webinarjev Teams Live ali Zoom. 

Kot podjetje, ki pomaga drugim podjetjem pri vpeljavi Microsoft 365 orodij, da le ta zaživijo s polnimi pljuči, smo zagovarjali Teams Live in želeli najti način, kako z njim nadomestiti Zoom. S tem namenom smo podrobno raziskali namembnost enega in drugega, prednosti ter slabosti. 

Uvodni del lahko zaključimo z naslednjim dejstvom: vsaj toliko, kolikor je kanalov preko katerih komuniciramo, je tudi oblik komuniciranja. Na tem mestu se je potrebno vprašati, kakšen je namen uporabe orodja - ali ga bomo uporabljali za prenos vsebine za interno občinstvo ali za širšo javnost, kjer je potrebno spremljanje tudi marketinških aktivnosti. 

S tem člankom želimo prikazati razlike in končno odločitev, katero orodje je po našem mnenju bolj primerno za izvajanje marketinških akcij. 

teams live, zoom

S primerjavo in uporabo obeh orodij za izvedbo webinarja v marketinške namene, smo prišli do zaključka, da  Zoom ponuja boljšo uporabniško izkušnjo tako za organizatorja, zaradi vrsto avtomatiziranih procesov za pripravo in izvedbo kampanije, kot za gledalce webinarja, kjer je sicer razlika med uporabniškima izkušnjama manjša, saj pride le do ene prednosti, ki je premikanje okna govorcev. 

Razlika med Teams Live in Zoomom, ki daje prednost Zoomu pa je tudi razlika pri vlogah webinarja. Pri Zoomu je organizator hkrati producent, govorci lahko sami prestavljajo svojo prezentacijo in prevzemajo ekran. Medtem Teams Live potrebuje osebo, ki bo v producentski vlogi, kar zahteva boljšo pripravljenost in usklajenost poteka webinarja in omogoča manj prostora za spontanost.  

Kot tretjo prednost Zooma pred Teams Live pa so povratne informacije, analitika o udeležbi na webinarju. Teams Live omogoča zaenkrat le izvoz analitike za interne ljudi. Po drugi strani nam Zoom omogoča celovit vpogled v analitiko in obdelavo informacij ter pripravo tako raznih obrazcev, kot avtomatiziranih sporočil. 

Glede na marketinške potrebe zaključujemo, da je Zoom bolj primerno orodje za izvajanje webinarjev, vsaj zaenkrat. Pri čemer ne gre zanemariti, da v kolikor je na voljo čas za razvoj, je možno doseči podobno uporabniško izkušnjo tudi z razvojem povezav preostalih Microsoft 365 orodji s Teams Live. V tujini se pogosto sicer lotevajo kombinacije obeh orodij, Zoom namenjen za eksterno komunikacijo in Teams Live za interno komunikacijo (npr. v korporacijah je veliko bolje uporabljati za hiter prenos znanja Teams Live kot Zoom), saj je Zoom možno integrirati v Teamse. 

Za zaključek, v kolikor želite imeti avtomatizirano in optimizirano uporabniško izkušnjo organizacije webinarja, potem je prava izbira Zoom. V kolikor želite v polni meri izkoristiti Microsoft 365 licenco, seveda Teams Live, vendar se morate zavedati nekaterih omejitev in proces optimizirati bodisi z drugimi ponudniki dodatkov ali vložiti čas in denar v razvoj rešitev s pomočjo Microsoft 365 rešitev.

Viri:

Nazaj