Excel | Bliskovita zapolnitev

Računalniški triki

Odlični računalniški triki za pomoč pri vsakdanjem delu z računalnikom

Prijava na B2 trike in novice

Excel | Bliskovita zapolnitev

15. 10. 2017 Računalniški tečaji, B2

Imamo seznam zaposlenih s podatki o priimku in imenu sodelavcev. Tabelo želimo dopolniti s podatki službenih e-naslovih za vse zaposlene. Kako lahko to naredimo v manj kot minuti?

Excel 2013 je prinesel veliko uporabnih novosti in sprememb predvsem pri delu s podatki. Velikokrat želimo podatke zapisati na drugačen način: drugačna oblika, združiti podatke v eno celico, razdeliti podatke v več celic itd. V takih primerih si lahko pomagamo z orodjem Bliskovita zapolnitev.

Če so podatki, ki jih želimo preoblikovati zapisani konsistentno, lahko zapišemo vzorec novih podatkov in Excel 2013 bo znal na osnovi tega vzorca zapolniti še preostale celice v stolpcu.

Na ta način lahko prihranimo veliko časa, saj bi sicer za podobno preoblikovanje morali uporabiti različne Excelove funkcije.

Primer: Imamo seznam zaposlenih s podatki o priimku in imenu sodelavcev, tabelo pa želimo dopolniti s podatki službenih e-naslovov za vse zaposlene.

 

Postopek uporabe orodja Bliskovita zapolnitev (Flash Fill)

  • Na podlagi obstoječih podatkov v novem stolpcu zapišemo vzorec želenega zapisa.
  • Začnimo vnašati v vzorec naslednjo celico. Če je vzorec prepoznan, Excel ponudi avtomatsko zapolnitev vseh ostalih celic. Če želimo zapolniti, potrdimo s tipko ENTER.

  • Če ne ponudi avtomatske zapolnitve se postavimo v poljubno celico stolpca, kjer je zapisan vzorec. Lahko tudi označimo vse celice v stolpcu seznama (vzorce in prazne celice, ki jih želimo zapolniti).
  • Izberemo zavihek PODATKI (DATA) ter kliknemo ukaz BLISKOVITA ZAPOLNITEV (FLASH FILL).

  • Preverimo rezultat zapolnitve. Če je zapolnitev napačana, poskusimo zapisati več vzorcev.

Opomba: Bliskovita zapolnitev ne upošteva naknadnih sprememb v izvornih podatkih!

Novi hitri triki