Oblikujte in združujte podatke v Power BI namizju | BI triki

 

BI BLOG

Pregled nad novostmi, dogodki in primeri dobrih praks na področju poslovne analitike - BI.

Prijava na BI novice

Oblikujte in združujte podatke v Power BI namizju | BI triki

26. 10. 2018 Poslovna analitika

Power BI Desktopom se lahko povežemo z različnimi vrstami podatkovnih virov, nato pa oblikujemo podatke tako da ustrezajo našim potrebam.

Združevanje podatkov pomeni, da povežemo različne podatkovne vire in jih oblikujemo v eno poizvedbo. Prej ločene analize posameznih virov nam z združitvijo omogočajo celovit pogled nad analizirano situacijo.

Oblikovanje podatkov je pri tem zelo pomemben in zahteven proces. Gre lahko za preimenovanje stolpcev ali tabel, spreminjanje besedila v številke, odstranjevanje vrstic, vse z namenom oblikovanja razumljivega modela za nadaljnje analize v Power BI.

Pridobivanje podatkov

V Power BI Desktop v orodni vrstici izberemo Dobi podatke. Odpre se nam okno z dolgim seznamom različnih virov podatkov, ki jih lahko uvažamo v Power BI in jih med seboj povezujemo.

 

Slika 1: Širok nabor različnih virov podatkov

Povezovanje podatkov

V Power BI Desktop oblikujemo model in povezujemo različne vire podatkov.

Slika 2: Relacije - model

Povezovanje med tabelami nam olajša funkcija urejanje relacij. Seveda morajo biti podatki predhodno urejeni, da so povezave izvedljive.

Slika 3. Urejanje relacij

Primeri v praksi

  • Enostavno lahko povežemo podatke o realizaciji prodaje iz SQL baze našega ERP sistema in plane prodaje iz Excela. 
  • Prav tako lahko kot Excel vir uporabimo ključe za naknadne delitve stroškov, ki jih težko evidentiramo že v ERP sistemu v času njihovega nastanka.
  • Povežemo podatke plačilnega indeksa naših kupcev (AJPES) z roki plačila iz ERP sistema in oblikujemo pravo poročilo denarnega toka

Vas zanima več o povezovanju podatkov in oblikovanju modelov v Power BI? Prijavite se na našo BI akademijo ali pa nas pokličite, da vam rešitev osebno predstavimo.

Kontakt

Nazaj