Kako postaviti učinkovito poslovno analitiko | BI triki

 

BI BLOG

Pregled nad novostmi, dogodki in primeri dobrih praks na področju poslovne analitike - BI.

Prijava na BI novice

Kako postaviti učinkovito poslovno analitiko | BI triki

29. 08. 2018 Poslovna analitika

Poslovna analitika je navigacijski sistem podjetja. Za uspešno krmiljenje moramo načrtovati, organizirati, usmerjati in nadzirati dejavnosti podjetja.

1. Identificirati je potrebno zahteve po poročanju in analiziranju

Zakaj poročamo?

V podjetjih pripravljate goro poročil na podlagi zahtev zakonodaje, lastnikov ali managementa, za boljše vodenje podjetja. Pomembno je določiti jasne cilje poročanja, ukrepe in pričakovane učinke ukrepov.

 

Kaj poročamo?

Izbira ključnih indikatorjev uspešnosti (KPI) je lahko med podjetji zelo različna, odvisna od poslovnega modela, industrije in poslovnih ciljev, ki jih zasleduje. Ključno je, da podjetje iz gore različnih podatkov izbere prave KPI-je za spremljanje uspešnosti in s tem doseže osredotočenost podjetja. Tudi pri merjenjih je potrebno delati periodične revizije, ali se res spremljamo prave stvari in nam rezultati merjenj dajo dodano vrednost v obliki informacije.

 

Komu poročamo?

Način prezentacije informacij je odvisen od tega, kdo bo končen uporabnik poročil. Za management pogosto prepodrobna prezentacija podatkov ni zaželena, saj zamegljuje fokus. Po drugi strani pa je v operativi splošno poročilo precej neuporabno in ga moramo prezentirati s podrobnimi informacijami.

 

Kdaj poročamo?

Različni poslovni modeli in beleženje podatkov zahteva tudi različno dinamiko spremljanja poročil. Digitalizacija je sicer prinesla spremljanje podatkov v realnem času (vsako sekundo), vendar je določena poročila smiselno spremljati na daljše časovne intervale – tipično na dan natančno.

 

2. Ločevati moramo med različnimi tipi dashboardov

  •  Strateški

Namenjeni so managementu in zato ni priporočljivo, da so obremenjeni s preveč podrobnimi informacijami. Podatki so sumarni in prikazujejo primerjavo s prejšnjimi obdobji, odstopanje od ciljev itd.

  • Analitični

Analitični prikazi morajo vsebovati podatke do najnižjega nivoja. Analitikom morajo omogočati podrobno analizo in rudarjenje. Namenjeni so naprednim analizam, iskanju vzrokov in povezav ter prediktivni analitiki. Veliko sodobnih BI orodij omogoča prehod iz strateških dashboardov drill-down v analitične prikaze. S tem dosežemo enako vstopno točko in gledanje podatkovne zgodbe na isti način.

  • Operativni

Dashboardi, ki se jih uporablja v procesu dela in dajejo ključne informacije delavcu o poteku procesa, ga usmerjajo in merijo učinkovitost v realnem času.

3. Pravilno uporabiti grafične elemente in barve

4. Oblikovati Dashboarde brez šuma informacij

  • Pravilna identifikacija navlake

Pri oblikovanju dashboardov nas dostikrat zanese enostavna dostopnost do podatkov, kar botruje v preveliko količino informacij na enem mestu. Prav tako povečuje navlako na dashboardih prekomerna uporaba barv in ostalih grafičnih elementov.

  • Pravilo 5-ih sekund

Pravilo petih sekund pravi, da mora dashboard v petih sekundah uporabniku predati ključno sporočilo, odgovoriti na vsa njegova tipična vprašanja, brez klikanja in iskanja informacij.

Gestalt principi opisujejo različne načine, kako ljudje individualne elemente grupirajo skupaj. S kombiniranjem glavnih principov – pojavitve, reifikacije, konstantnosti in stabilnosti, skrajšamo pot do efektivnega komuniciranja.

5. Omogočiti dostop do podatkov v realnem času, kjerkoli in kadarkoli (mobilni dostop)

Viri:

  1. http://www.scholarpedia.org/article/Gestalt_principles
  2. https://www.interaction-design.org/literature/article/the-law-of-similarity-gestalt-principles-1
  3. https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/
Nazaj