BI novosti avgust 2018

 

BI BLOG

Pregled nad novostmi, dogodki in primeri dobrih praks na področju poslovne analitike - BI.

Prijava na BI novice

BI novosti avgust 2018

09. 08. 2018 Poslovna analitika

Avtor: Matej Mušič

Predstavljamo vam nekaj novih boljših funkcionalnosti programa Power BI, ki so na voljo z zadnjimi verzijami. Opisali smo le možnosti, ki jih končni uporabniki tudi vidijo in dajejo boljšo uporabniško izkušnjo. Razvoj poteka namreč tudi na drugih področjih, kot je orodje za modeliranje in dashboarding, ki pomagajo analitikom pri učinkovitejšem delu, ter povezljivost do podatkov, kot na primer direktna povezava na vir podatkov ali obdelovanje podatkov.

1. Zaslonski namigi

Zaslonski namigi poročila

Povezava: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-march-2018-feature-summary/#tooltips

Z marcem 2018 je na voljo nadgrajena različica zaslonskih namigov. Do sedaj so bili zaslonski namigi v črnih okvirčkih, brez posebnih možnosti oblikovanja. Po novem lahko zaslonske namige poljubno oblikujemo in namesto črnega okvirčka prikažemo prav zato oblikovan zavihek na poročilu. Novi zaslonski namigi bi v poštev prišli tudi v primeru prevajanja poročil (prevodi imen mer – vendar ne pri izvozu podatkov).

Slika 1: Klasični zaslonski namigi

 

Slika 2: Zaslonski namig poročila

Če primerjamo sliki zaslonskih namigov, na prvem primeru vidimo, da lahko vstavljamo le gole vrednosti, medtem ko na drugem primeru v zaslonski namig lahko vstavljamo tudi naslove, imena mer in grafikone.

Zaslonski namigi v tabelah in matrikah

Povezava: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-july-2018-feature-summary/#tableTooltips

Z junijem 2018 so zaslonski namigi na voljo tudi v vizualizacijah tabel in matrik. Klasični pogled v tem primeru ne ponuja veliko, saj prikazuje le tiste vrednosti, ki so dejansko vstavljene v tabelo/matriko. Zanimivejša pa je opcija zaslonskih namigov poročila, saj tako tudi v tabelaričnem ali matričnem pogledu vidimo še podrobnejše podatke.

Slika 3: Zaslonski namig v tabelaričnem pogledu

2. Glave vizualizacij

Povezava: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-july-2018-feature-summary/#visualHeader

Glave vizualizacij sedaj ponujajo lažjo navigacijo za drill down, način fokusa in izvoz podatkov. Prav tako imajo omogočeno kontroliranje, kateri ukazi naj se prikažejo uporabniku.

Slika 4: Nova glava vizualizacije

 

Gumbe tudi lahko poudarimo z barvami. Na spodnji glavi je prikazan primer, ki uporabnikom omogoča le določene gumbe za navigacijo, gumbi pa so poudarjeni z barvo.

Slika 5: Nova glava vizualizacije (omejen izbor in poudarjen prikaz)

 

3. Nove možnosti kombiniranega grafikona

Povezava: https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-july-2018-feature-summary/#steppedLine

Kombiniran grafikon sedaj omogoča prikaz podatkov samo v stolpcih in ne v črti. Prav tako je nova možnost prikaza črte v obliki stopnic. Če imamo črto za ciljno vrednost, je po novem možna lažja primerjava vrednosti v stolpcih in v črti.

Slika 6: Kombiniran grafikon z vrednostmi na stolpcih in stopničasto črto

4. Drill Down na poročilo

Že nekaj časa je na voljo možnost Drill-down na poročilo, ki se v praksi počasi uveljavlja. V praksi pomeni, da imamo poročila po zavihkih hierarhično razvrščena. Za primer prodaje, prva stran kaže splošni prodaje pogled po mesecih in partnerjih. Če želimo za konkretnega partnerja raziskovati bolj podrobno, v grafu desno kliknemo nanj in izberemo možnost, ki nas pripelje v novo stran poročila, ki je prilagojena za tega partnerja.

Slika 7: Splošni pogled prodaje (primer drill down na poročilo)

Slika 8: Splošni pogled prodaje, izbira partnerja za drill down na poročilo

Slika 9: Pogled prodaje po partnerju (primer drill down na poročilo)

5. Popoln nadzor nad ozadjem poročila

Povezava:  https://docs.microsoft.com/en-us/business-applications-release-notes/October18/intelligence-platform/power-bi-desktop/report-wallpapers

Poleg ozadja poročila, je sedaj možno spreminjati tudi celotno stran, na kateri se nahaja poročilo.

Slika 10: Ozadje čez celotno stran poročila

6. Python integracija (preview)

Avgust 2018 je ponudil možnost Python integracije za uvoz podatkov ali izdelavo vizualizacije.

Nazaj