Članstvo VŠPV v EUMMAS

Članstvo VŠPV v EUMMAS

08. 01. 2021 Visoka šola

Visoka šola za poslovne vede je postala polnopravna članica Akademskega konzorcija v okviru EUMMAS.

Visoka šola za poslovne vede je januarja 2021 postala polnopravna članica Akademskega konzorcija v okviru EUMMAS – European Marketing and Management Association. Sodelovanje v mednarodni strokovni in akademski mreži nam poleg povečanja prepoznavnosti omogoča izmenjavo znanja in izkušenj ter povečanje mednarodnega sodelovanja na vseh podočjih – povečanje obsega mednarodnih raziskav in  konferenc, mobilnost študentov in osebja ter povečanje stopnje internacionalizacije.

Nazaj