"Sodelovanje s podjetjem B2 se nam je obrestovalo, saj so nam ponudili celovito rešitev na enem mestu in svoje delo opravili izjemno strokovno."

Mirko Veselič, direktor Talum PE Ulitki

Reference

Kako so drugi prepoznali partnerja v podjetju B2?

"Informacijsko rešitev smo uvajali ob pomoči ekipe iz B2, ki se je tekom izvajanja projekta izkazala kot odlična in kompetentna, sposobna prilagajanja zahtevam naročnika, ob enem pa sposobna koordinirati dela z zaledno skupino informatikov, odgovornih za podatkovne vire. Opredeljeno sodelovanje je omogočilo izgradnjo stabilnega podatkovnega modela z možnostjo vključevanja novih podatkovnih virov. Njihovo poznavanja Microsoftovega orodja Power BI je bilo ključno, da smo projekt zaključili znotraj pogodbeno dogovorjenih rokov ter v celotnem dogovorjenem obsegu."

Srečko Trojer, Vodja finančno računovodske službe DU Podbrdo

"S pomočjo strokovnjakov iz B2 smo si pomagali pri digitalni analitični transformaciji. Izdelali smo sistem za avtomatsko izdelavo preglednih poročil v Power BI za spremljanje prodajnih rezultatov. Poudarek je na vizualizaciji podatkov in predvsem možnosti »drill down« za raziskovanje odstopanj. Ključna korist za uporabnike je enostavno odkrivanje vzrokov za odstopanja ter pravočasno in pravilno ukrepanje ob prepoznanih razmerah ali trendih na trgih. Sodelovanje z B2 ekipo lahko izjemno pohvalimo, predstavljena rešitev pa je navdušila tudi naše lastnike na Danskem."

Mirjam Žerjav Rutar, Sales and Pricing Controller, DEN & NRE Finance Danfoss

"V podjetju smo iskali orodje, ki bi omogočalo učinkovito spremljanje rezultatov prodaje in hiter dostop do ključnih informacij, ki se potrebujejo za sprejemanje poslovnih odločitev. V preteklih letih so oddelki oblikovali vsak svoja poročila. Kljub enakim podatkom se je dogajalo, da so bili le-ti predstavljeni iz različnih zornih kotov, kar je povzročalo nepotrebno delo z analizo in pregledom že pripravljenih poročil. Hkrati je priprava poročil temeljila na posameznih zaposlenih; če so bili ti odsotni, poročil znotraj oddelka ni bilo mogoče pripraviti oziroma so bila pripravljena z zamudo. Za poročanje so zaposleni porabili ogromno časa, vsak je potreboval podatke malo drugače, tako da so se poročila samo številčno množila."

Marija Studen Pesjak, direktorica financ, računovodstva in kontrolinga Medex

"Poslovno analitiko smo v PE Ulitki vpeljali za spremljanje prodaje in proizvodnega procesa. Na trgu smo iskali tako ustrezno BI orodje, kot tudi partnerja, ki nam bo pomagal tehnično implementirati in vsebinsko svetovati, kako na pilotnem projektu v PE Ulitki vpeljati poslovno analitiko v podjetje. Sodelovanje s podjetjem B2 se nam je obrestovalo, saj so nam ponudili celovito rešitev na enem mestu in svoje delo opravili izjemno strokovno."

Mirko Veselič, Head of controling and digital transformation Talum d.d.

"Smo mednarodna korporacija in v finančni službi tedensko in mesečno pripravljamo poročila za švicarskega lastnika in interno vodstvo. Za potrebe boljšega pregleda nad delom zaposlenih in finančnega stanja podjetja smo iskali zunanjega partnerja pri gradnji poslovne analitike, ki bi nam pomagal avtomatizirati pripravo poročil. Lahko pohvalim izjemno profesionalen in strokoven odnos ekipe B2, ki razume potrebe sodobnega finančnega managerja in zna svetovati pri izdelavi preglednih vizualizacijskih poročil."

Andreja Tajnič, Chief Financial Officer Belimed d.o.o.

"S pomočjo strokovnjakov iz B2 smo z orodjem Power BI vzpostavili sodobno analitično okolje, ki nam omogoča, da imamo v vsakem trenutku in na enem mestu vedno sveže podatke o našem poslovanju. Naša poslovna poročila so doživela metamorfozo s katero smo iz Excelovih tabel in drugih podatkovnih virov prešli na odličen poročilni sistem, v katerem so naše analize še bolj poglobljene, pregledi še kakovostnejši, predvsem pa se nahajajo samo na enem mestu in jih imamo osvežene čisto vedno na dosegu roke. So praktično samo »en klik stran«, tudi na mobilnikih. Naše odločanje je zato hitrejše in enostavnejše."

Damjan Murn, direktor PE Kemična industrija Melamin d.d.