Excel BI akademija I - delavnica Power Pivot in Power BI (Excel Dashboard)

Odlični tečaji za samostojno analiziranje podatkov in izdelavo dashboardov

     

 

BI Akademija I

Ekspertni nivo zahtevnosti

uporabnost programa / enostavnost / odlično predavanje / zmogljivost in nove možnosti / združevanje baz podatkov / KPI / takojšnji odgovori na vprašanja / razumljivo / energičen predavatelj

Komu je BI akademija I namenjena?

Akademija je namenjena vsem, ki se ukvarjajo z napredno analitiko v Excelu, npr. finančnikom, zaposlenim v kontrolingu, marketingu, prodaji, ...

Potrebna predznanja?

Potrebno predznanje si lahko zagotovite na B2 tečaju Excel za zahtevne uporabnike.

Trajanje?

On-line ponovitev Excel vrtilne tabele (pivot tables)

BI modeliranje (Excel Power Pivot) delavnica v živo traja 7 pedagoških ur in se izvede v enem dnevu.

On-line Podatkovne baze

Dashboard - Power BI delavnica v živo traja 7 pedagoških ur in se izvede v enem dnevu.

On-line tržna analiza

Primeri uporabe orodja Power Pivot in Power BI v poslovnem svetu: 

 • ažurno spremljanje naročil,
 • planiranje in spremljanje denarnih tokov,
 • dnevno spremljanje prodaje po lokacijah,
 • monitoring kakovosti proizvodov oz. storitev,
 • spremljanje dobičkonosnosti po produktih,
 • nadzor doseganja plana marketinških aktivnosti idr.

Power Pivot

Kaj zajema BI modeliranje – Excel Power Pivot

 • Neoviran dostop do podatkov brez grožnje poškodovanja le-teh
 • Delo z ažurnimi podatki na več tabelah
 • Zelo dobro razumevanje pomena podatkov in povezovanja različnih tabel
 • Enkratna priprava analiz, ki nato vedno ponujajo aktualne in točne informacije
 • Priprava popolnoma prilagojenih analiz v obliki vrtilnih tabel in vrtilnih grafikonov
 • Ustvarjanje novih šifrantov za pripravo bolj berljivih analiz
 • Prikaz enostavnih kazalnikov uspešnosti podjetja
 • Poljubno dopolnjevanje analiz
 • Prikaz informacij po času (letih, mesecih, četrtletjih)
 • Enostaven prenos datoteke z analizami za prikaz poročil vodstvu

Power Pivot dashboard

Kaj zajema Power BI – Dashboard delavnica

 • Uporabniški vmesnik, uvoz podatkov, modeliranje (povezovanje tabel)
 • Priprava izračunljivih stolpcev, naprednejše vizualizacije
 • Načini filtriranja podatkov, objava poročila v PowerBI
 • Prikaz več ključnih informacij v obliki vrtilnih grafikonov na enem listu (Dashboard)
 • Priprava grafičnega prikaza podatkov
 • Razumevanje pomena izbire grafov 
 • Usmerjanje pozornosti poslušalcev v pomembne informacije

Dashboard

Cilj BI Akademije I 

Na prvi delavnici  boste delali na poslovnih podatkih in s študijo primera simulirali dejansko poslovno okolje:

 • Pregled prodaje artiklov: tabelarični prikaz skupne in povprečne prodaje po več kategorijah – oddelkih, trgovinah, državah…
 • Spremljanje učinkovitosti proizvodnih procesov: priprava kazalnikov za sledenje odmikov od začrtanega cilja (in hitrejši odziv ob slabših rezultatih)
 • Prikaz razvoja podjetja v času: grafični prikaz rasti in padcev ključnih finančnih kazalnikov – prometa, stroškov, dobička, vlaganja v razvoj…
 • Vpogled v sodelovanje z našimi ključnimi strankami: koliko prometa ustvarimo, kakšen je in-terval nakupov izdelkov ali storitev, kakšno je zadovoljstvo naših strank. 

Po zadnjem srečanju boste znali samostojno pripraviti:

 • Dashboard za hkratno spremljanje količine proizvedenih artiklov, izmeta, porabljenega časa in učinkovitosti proizvodnje
 • Primerjavo ustvarjenega prometa z uporabo zemljevida
 • Lično in grafično dovršen izdelek za prikaz analiz in stanja podjetja vodstvu.

Termini in prijava | BI akademija za analitike

Datum Čas Lokacija Cena (brez DDV)
22. 03. 2018 – 27. 03. 2018 09.00–15.00 LJ 490 €
19. 04. 2018 – 23. 04. 2018 09.00–15.15 LJ 490 €
17. 05. 2018 – 24. 05. 2018 09.00–15.15 LJ 490 €
14. 06. 2018 – 19. 06. 2018 09.00–15.15 LJ 490 €

PrijavaIzbrani tečaj

BI akademija za analitike v terminu 01.02.-02.02.2017 (08:30-12:00) na lokaciji Ljubljana po ceni 290,00 € (+ DDV). Pred prijavo preberite splošne pogoje.

Prijava // Za izbiro drugega termina tečaja kliknite na pred želenim datumom.

Si želite ogledati še druge računalniške tečaje?

Seznam Excelovih tečajev

Oglejte si širok nabor Excelovih tečajev od osnov do ekspertnih znanj.

Excel tečaji
 

Vsi računalniški tečaji

Vas zanimajo še drugi računalniški programi?

Seznam vseh računalniških tečajev
 

Garancija za znanje

100% garancija

1. Garancija s ponovno udeležbo.
2. Garancija z odstopom od tečaja.

Izkušeni in prijazni predavatelji

Udeleženci tečajev pohvalijo razumljivost in zanimivost predavateljev ter njihovo strokovnost in prijaznost.

Asistentska pomoč

Na tečajih so prisotni asistenti, ki vam z veseljem nudijo dodatno pomoč.

Majhne skupine

Povprečno število udeležencev na računalniškem tečaju je 6.

Odlično učno gradivo

Udeleženci tečajev prejmejo kakovosten priročnik ter dostop do multimedijskih e-gradiv skupaj z vajami za dodatno utrjevanje znanja.

Delo na praktičnih primerih

Vašo produktivnost pri delu z računalnikom boste izboljšali za vsaj 15 %, saj so vaje prilagojene poslovnim uporabnikom.

Pomoč udeležencem tudi po tečaju

Tečajnikom stojimo ob strani tudi po izobraževanju. Nudimo časovno neomejeno brezplačno telefonsko pomoč za hitro pomoč pri delu in dostop do multimedijskih e-gradiv skupaj z vajami za dodatno utrjevanje znanja.

Za kakovost izobraževanja smo pridobili certifikat

Kakovost izvedbe računalniških tečajev izkazujemo tudi s pridobljenim certifikatom ISO.

Garancija za računalniške tečaje

4,86 je povprečna ocena naših predavateljev

Kako vam lahko pomagamo izbrati pravi tečaj za vas?

Ne najdete ustreznega tečaja zase?

Kontaktirajte nas

Iščete izobraževanje po meri za skupino vaših sodelavcev?

Pošljite povpraševanje