eCampus 3.1 novosti

Kaj je novega v eCampus 3.1.87

25.05.2017

Izdelane so druge manjše optimizacije kode in izdelava ogrodja za prehod na novejše tehnologije.
Za beta editor vsebine so izdelane izboljšave za dodajanje objektov.
BI statistika je bila dopolnjena s filtrom po oddelkih in drugimi optimizacijami.

Kaj je novega v eCampus 3.1.86

23.03.2017

Odpravljene so manjše težave po navigaciji atomov, ki so uvoženi iz SCORM paketa.

Kaj je novega v eCampus 3.1.85

12.02.2017

Odpravljena je težava s predvajalnikom mp3 datotek.
Odpravljene so težave zamrzovanjem priprave potrdil o uspešno opravljenih testih.
Na več obrazcih so odpravljeni manjkajoči prevodi grafičnega vmesnika.

Kaj je novega v eCampus 3.1.84

12.01.2017

Izboljšano je delovanje avtomatskih opomnikov.
Opravljene so dopolnitve delovanja v beta editorju.
Opravljene so druge manjše optimizacije in priprava okolja za nove funkcionalnosti.

Kaj je novega v eCampus 3.1.83

08.12.2016

Dograjena je logika za kategoriziranje forumov.
Dopolnjena je logika delovanja opomnikov.
Odpravljena je težava s tiskanjem osebnega sporočila.
Dopolnjeni so angleški prevodi na akademskih portalih.
Opravljene so razne manjše optimizacije delovanja aplikacije.
Odpravljena je manjša težava s prikazom podrejenih SCO atomov.

Kaj je novega v eCampus 3.1.82

10.11.2016

Odpravljena je težava z odpiranjem prilog v osebnih sporočilih.
Odpravljena je težava s prikazom odgovorov testiranja v osebni statistiki.
Opravljene so optimizacije delovanja avtomatskih opomnikov.
Dopolnjeno ter izboljšano je delovanja izvoza v ecampus paket.
Na več obrazcih aplikacije so bile opravljene manjše posodobitve in optimizacije.
Na akademskih portalih je odpravljena težava pri iskanju po knjižnici.

Kaj je novega v eCampus 3.1.81

13.10.2016

Na upravljanju kategorij forumov je izboljšan nabor izrazov v skladu s celostno podobo portala.
Na upravljanju foruma je odpravljena težava z dodajanjem novih dostopov.
Izboljšano je delovanje editorja vsebin, ki sedaj preprečuje znane primere težav ob urejanju vstavljenih objektov.
Izboljšano je delovanje editorja vsebin, ki odpravlja znane HTML težave pri dodajanju objektov.
Odpravljena je težava za pričetek testa ob pogoju, da mora biti predelano gradivo.
Odpravljena je težava s pošiljanjem avtomatskih opomnikov.
Pošiljanje avtomatskih opomnikov je sedaj omejeno le na aktivne e-učilnice.
Omogočeno je brisanje avtomatskih opomnikov, če se še niso izvedli.

Kaj je novega v eCampus 3.1.80

15.09.2016

Izboljšano je delovanje "všečkanja" v gamification dodatku.
Izboljšano je oblikovanje rezultatov iskanja znotraj e-gradiva.
Izboljšano je avtomatsko zaznavanje dimenzij video datotek ob prenosu na strežnik.
Odpravljena je težava pri odpiranju prilog v osebnih sporočilih.
Opravljena je izboljšava uporabe predpomnilnika.
V editorju vsebin so bile opravljene izboljšave v delovanju oblikovanja.
Na forumih je dodano orodje za kategorizacijo forumov po meri.
Odpravljene so manjše težave v forumih, hkrati pa je izvedenih nekaj dodelav.

Kaj je novega v eCampus 3.1.79

14.07.2016

Odpravljene so težave ob prijavi na portal ob daljšem času neaktivnosti uporabnika.
Odpravljena je težava s skrivanjem gumba za dodajanje nove teme v forumu.
Izboljšano je delovanje video vsebin v lightboxu.
Opravljena je celovita prenova sklicevanja na grafične objekte v vseh vsebinskih delih aplikacije.
Pri uvozu uporabnikov lahko po novem ponastavimo geslo že obstoječim uporabnikom na portalu.
Izboljšano je delovanje preprečevanja copy/paste blokade, da ne moti ob urejanju e-gradiv in vprašanj.

Kaj je novega v eCampus 3.1.78

23.06.2016

Glavni administrator lahko po novem reaktivira tudi "brisane" uporabnike - preko iskalnika uporabnikov.
Po zaključenem testiranju znanja ima sedaj uporabnik na voljo gumb za ponovitev testiranja, v kolikor je rezultat negativen.
Odpravljene so manjše težave v editorju e-gradiva ob shranjevanju HTML fragmentov, oziroma komentarjev.
Posodobljeno je delovanje vdelane ("embedded") interaktivne vsebine.
Dodano je orodje, ki avtomatsko skrbi za optimizacijo podatkovne zbirke, katero uporablja aplikacija.
Novo - Poročila v e-učilnici in admin imajo na potrditvenem gumbu možnost izbire prikaza podatkov na portalu, v PDF, Excelu ali Wordu.
Izboljšano je orodje za izdelavo kopije e-gradiva.
Izboljšane so metode za izvoz in uvoz e-gradiv v eCampus paket.
Odpravljene so manjše težave pri preverjanju odgovorov na tekstovnem tipu vprašanj.

Kaj je novega v eCampus 3.1.77

02.06.2016

Optimizirano je upravljanje z datotečnim sistemom, zlasti ob brisanju datotek, ki so bile naložene na strežnik.
V editorju e-gradiv so dopolnjeni slogi za tabele. Najprej pa mora avtor sprazniti začasni pomnilnik brskalnika.
Dopolnjena je logika za konvertiranje video vsebin v nižje kakovosti.
Opravljene so prilagoditve, ki izboljšajo prikaz portala na mobilnih napravah.

Kaj je novega v eCampus 3.1.76

19.05.2016

Dopolnjena je logika pravic pri izvozu e-gradiv v eccx paket.
Izveden je manjši popravek pregleda prijavljenih diplomskih del na akademskih portalih.
Izvedene so prilagoditve po meri za določene portale strank.
Opravljeni so druge manjše dopolnitve referata na akademskih portalih.
Izboljšana je logika izvoza e-gradiv.

Kaj je novega v eCampus 3.1.75

12.05.2016

Opravljene so druge manjše dopolnitve delovanja aplikacije.

Kaj je novega v eCampus 3.1.74

05.05.2016

Novo - V strukturi e-gradiva se na vrhu pojavijo izpisane morebitne težave kot recimo, če je atom tipa test, nanj pa ni pripet test ipd.
Besedilo, ki se pojavi kot povratna informacija na motivacijskem vprašanju, se ne vnaša več v editorju atoma, ampak na editorju samega vprašanja.
Po novem se komentarji pod učno vsebino filtrirajo le na tiste, ki so jih oddali uporabniki iz iste e-učilnice.
Izvoz v eCampus paket je razširjen. Do sedaj je bilo mogoče izvoziti le po eno gradivo. Sedaj izvozni mehanizem poišče vsa povezana e-gradiva in avtorju ponudi izbor katera naj se še izvozijo.
Novo - Vpeljujemo RDLC tehnologijo za pripravo statistik. Za začetek imajo analize za pregled učenja, pregled rezultatov in aktivnost uporabnikov dodaten gumb "Prikaži podatke - PDF," ki analize prikaže primerno za tiskanje.
Opravljene so manjše dopolnitve na referatu za akademske portale.
Novo - Aplikacija ima sedaj možnost omejevanja prijavljenega uporabnika na eno sejo. Omejitev je privzeto izklopljena, vklopi pa jo lahko le glavni administrator.

Kaj je novega v eCampus 3.1.73

28.04.2016

Opravljene so razne prilagoditve portalov.

Kaj je novega v eCampus 3.1.72

14.04.2016

Odpravljena je težava pri kopiranjeu e-učilnice, ko se niso skopirale tudi povezane datoteke.
Izboljšano je delovanje drag & drop v editorju e-gradiv.
Odpravljene so manjše težave z uvozom eCampus paketov.
Dopolnjena je logika delovanja popup oken, za zagotavljanje delovanja na različnih brskalnikih.

Kaj je novega v eCampus 3.1.71

31.03.2016

Novo - Spremenjen je postopek za uvoz e-gradiva iz eCampus paketa. Sedaj se uvoz izvaja le preko admin menija in ne več iz strukture e-gradiva.
Posodobljeno je orodje za izdelavo PDF poročil o opravljenem testiranju. Program uporablja novejše knjižnice.
Opravljene so druge manjše optimizacije na raznih mestih aplikacije.

Kaj je novega v eCampus 3.1.70

24.03.2016

Optimizirano je obravnavanje pravic do forumov.
Dopolnjeno je pošiljanje email obvestil, da v čim manj primerih padejo v spam.

Kaj je novega v eCampus 3.1.69

03.03.2016

Odpravljena je težava na BI pogledu v učilnici, kjer se je na pregledu po oddelkih prikazoval vodja nadrejenega namesto trenutnega oddelka.
Na akademskih portalih je dopolnjena logika skrivanja preteklih izpitnih rokov, se sedaj skrijejo vsem uporabnikom.
Dopolnjena je logika preprečevanja kopiranja učne vsebine, ki sedaj preprečuje tudi drag & drop.
Na akademskih portalih so izvedene izbojšave za oddajo diplomskih in magistrskih vlog.
V urejevalniku učne vsebnje so odpravljene težave pri uporabi drag & drop za prenos multimedijskih vsebin.
Izvedena je večja sprememba v povezavi na SQL strežnik.

Kaj je novega v eCampus 3.1.68

18.02.2016

Vprašanja tipa "opisni odgovor," imajo povečano omejitev na 2000 znakov. V kolikor uporabnik vtipka več znakov, se ti odrežejo.
Odpravljena je težava pri osveževanju BI podatkov iz e-učilnice.
Na akademskih portalih je posodobljena slika s povezavo na Google Play.
Opravljenih je večja optimizacija programske kode za pohitritev delovanja aplikacije.

Kaj je novega v eCampus 3.1.67

04.02.2016

Delovanje testov znanja je dopolnjeno tako, da je sedaj mogoče vsak test preskočiti, ne glede na vrsto testa.
Novo - Poenostavili smo upload datotek v editor e-gradiva. Slike, PDF in office dokumente lahko sedaj na hitro prenesemo z diska na portal tako, da jih z miško prevlečemo v editor.
Novo - Dodano je avtomatsko osveževanje dodeljenih pravic uporabnikov (privzeto na 60 s).
Maksimalen naziv skupine je omejen na 100 znakov v izogib sistemskim napakam.
V editorju e-gradiva je odpravljena težava z izpisom napake, če se vstavi več objektov hkrati.
Na akademskih portalih je izboljšano delovanje e-indeksa in izračun vsote kreditnih točk.
Odpravljena je težava z dodajanjem dostopov e-učilnicam preko pogleda podrobnosti skupine.
Odpravljene so nepravilnosti v navigaciji po gradivu, če je zadnji atom testiranje znanja.
Na akademskih portalih je izboljšano delovanje modula za diplome in magistrske naloge.
Uvoz e-gradiva iz XML ima izboljšano logiko za uvoz tabov, skritih odsekov, fedbacka na motivacijskih vprašanjih in pri odstranjevanju prelomov vrstic.
Posodobljena je predloga za uvoz e-gradiva iz XML datoteke.
Odpravljene so druge optimizacije delovanja testiranj znanja.
Novo - Portal omogoča prepoved kopiranja vsebine (s copy/paste) v druge programe. To omejitev lahko aktivira glavni admin.
V e-učilnici je izboljšano sledenje napredka po gradivu, če imajo aktivnosti nastavljeno normo.
Novo - Aplikacija sedaj omogoča, da za privzeti predvajalnik posnetkov uporabimo flowplayer ali jwplayer

Kaj je novega v eCampus 3.1.66

21.01.2016

Pri čiščenju celotnega e-gradiva je odpravljena težava s sporočilom "napačna oblika datuma."
Novo - Ecampus od trenutne različice dalje uporablja novejše programske knjižnice (Framework 4.6.1). To pomeni, da je potrebno strežnik, kjer aplikacija gostuje, posodobiti, drugače aplikacija po nadgradnji ne bo delovala.
Na akademskih portalih je odpravljena težava s skrivanjem odseka za izpitne roke.
Izboljšano je delovanje portala na mobilnih napravah.
Na akademskih portalih je odpravljena težava s skrivanjem oddaih vlog za diplomsko nalogo.
V atom editorju je izboljšano prikazovanje ikon za vstavljene objekte.
Na akademskem portalu je odpravljena težava s shranjevanjem posebnih dogodkov v koledarju.
Beleženje napak na portalih sedaj uporablja sodobnejšo tehnologijo.

Kaj je novega v eCampus 3.1.65

06.12.2015

V pregledu podrobnosti skupine je popravljena širina izbirnih polj za filtriranje uporabnikov.
Na akademskih portalih je spremenjen položaj za povezavo na vse urnike.
Izboljšano je urejanje certifikatov.
Za nepričakovane napake se bo od sedaj naprej prikazala drugačna, lepša stran.
V profilu uporabnika je odpravljena težava s pomešanimi povezavami na ploščicah pod "moje vsebine."
Odpravljena je težava z zavishki v editorju vsebine.
Izboljšano je priokazovanje spodnje vrstice (noge) portala, da se pod njo ne pojavlja prazen prostor.
Pri urejanju podaktivnosti v e-učilnici, je odpravljena težava s prekrivanjem obrazca za izdelavo opomnika.
V pregledu podrobnosti skupine je odpravljana težava s skrivanje seznama skupin ob dvokliku na njihovo ime.
Odpravljena je težava s skritimi polji v editorju e-gradiv.

Kaj je novega v eCampus 3.1.64

22.10.2015

V editorju vprašanj so odpravljene težave s prelomom vrstice v odgovoru.
Na akademski različici portala so odpravljene težave z dvojnim prikazovanjem izpitnih rokov v meniju referat.
Izvoz (in tudi uvoz) v eCampus paket je dopolnjen in upošteva novosti v nastavitvah testa znanja.
Opravljene so razne optimizacije kode, ki preprečujejo pojav sistemskih težav.
Na akademski različici portala je izboljšano delovanje in shranjevanje zapisov v knjižnico.
Izboljšano je delovanje preverjanja točnosti odgovorov na teksovnih tipih vprašanj.

Kaj je novega v eCampus 3.1.63

08.10.2015

Novo - urejevalnik testov je spremenjen. Večina možnosti, kako naj se test obnaša, je sedaj na voljo kot samostojna opcija (recimo ali ima uporabnik možnost pregledati pravilne odgovore).
Novo - za administratorje je obrazec podrobnosti skupine dobil modernejšo podobo. Rubrike so postale zavihki, kar naredi obrazec bolj pregleden.
Odpravljene so manjše težave z izbiranjem prejemnikov na osebnih sporočilih.
V novem editorju e-gradiv je izboljšana logika obdelave posebnih simbolov, da ne pride do xml težav.
Izboljšana je stran za sporočanje napak v aplikaciji, ki sedaj prikazuje tudi poln opis težave (kar lahko uporabnik posreduje na podporo) in bolj viden gumb za osvežitev strani.
Izboljšana je logika točkovanja rešenega testa, če je vklopljen gamification dodatek.
izboljšan je obrazec za izvoz in uvoz egradiv preko ecampus paketa.
Opravljene so razne izbojšave v gamification dodatku.
V editorju atoma je odpravljena težava v galeriji, kjer so se pojavile absolutne poti slik namesto relativnih.

Kaj je novega v eCampus 3.1.62

17.09.2015

Na vseh analizah podatkov o aktivnosti uporabnikov na portalu, je odstranjeno začetno sporočilo "ni podatkov za prikaz."
Izboljšano je delovanje izdelave certifikatov po meri.
V editorju so odpravljene težave v xml sintaksi v primeru vnosa posebnih znakov.
Na več mestih so opravljene manjše optimizacije delovanja aplikacije.
Novo - eCampus sedaj omogoča avtorjem in adminom portala izvoz gradiva v lastni obliki (eccx), ki izvozi vse elemente gradiva. Izvoz v eccx je namenjen prenosu gradiv med portali in je na voljo le po dogovoru.
V pojavnem oknu za dodajanje objektov v egradivo, je odpravljena težava z zapiranje okna ob kliku na številke strani.
Odpravljene so težave s ponastavitvijo gesla v primerih, ko imajo uporabniki enako uporabniško ime.
V editorju je dopolnjeno orodje za izdelavo hiperpovezav, da se slednje privzeto odprejo v drugem oknu.
Izboljšano je sporočilo v primeru, da je uporabnik presegel dovoljeno število opravljanj testa.

Kaj je novega v eCampus 3.1.61

03.09.2015

Na več mestih je izboljšana koda za vračanje korak nazaj.
Novi editor je še nekoliko izboljšan z vidika uporabniške izkušnje.
Novo - eCampus sedaj zabeleži tudi kdaj je kateri uporabnik spreminjal vsebino e-gradiv. Beleži se le čas popravka na atomih, testih in vprašanjih.
Novo - Za poljubno e-učilnico je možno izklapljanje zavihka komunikacija. Admin e-učilnice ima v ta namen novo nastavitev na zavihku upravljanje.
Izboljšana je preglednost pojavnega okna za dodajanje uporabnikov v e-učilnico.

Kaj je novega v eCampus 3.1.60

20.08.2015

Na naslovnici e-učilnice se sedaj pokažejo vsi mentorji.
Na raznih mestih so izboljšana sporočila ob nepravilno uporabljenih akcijah.
Na mentorskih orodjih za popravljanje testov je dodano potrditveno okno, ali mentor res želi izvesti akcijo.
Odpravljena je težava, ko se je nekaterim uporabnikom ob kliku na meni e-učilnice pojavilo sporočilo o neveljanem dostopu.
Izboljšana je kalkulacija povprečnih BI podatkov.
Odpravljena je težava v editorju e-gradiva, ob kliku na meni izvoz se je pojavilo sporočilo o napaki.
Opravljeni so drugi manjši popravki v modulu gamification.
Na več mestih so optimizirani prevodi uporabniškega vmesnika.
Novo - editorji vsebine so prenovljeni na obrazcih za: urejanje atoma, urejanje novice, urejanje vprašanj in urejanje testov.
Opravljene so optimizacije kode za osveževanje BI podatkov.
Vgrajeno je beleženje poslanih opomnikov.
Odpravljena je težava pri izbiri prejemnikov osebnega sporočila, ko se je prikazala prazna stran.
Novo - Izobraževalec lahko na LinkedIn ustvari certifikat, ki je pripet k testu na eCampusu. Uporabnik pa lahko po uspešno rešenem testu objavi pridobljeni certifikat na LinkedIn.
V primeru, da gradivo še nima vsebine, pa uporabnik na nek način pride do njega, se sedaj izpiše sporočilo, da je gradivo prazno. Do sedaj se je prikazal moder zaslon, ki opisuje naravo napake.
Izboljšan je kontrast gumba za predvajanje na objektu flowplayer (predvajalnik videa).
Na več mestih so odpravljene manjše grafične težave.
Na editorju atoma je posodobljeno sortiranje za izbiranje pripetega testa. Sedaj je seznam sortiran po kodi gradiva, nazivu gradiva in nazivu testa.
Izboljšan je iskalnik uporabnikov v upravljanju e-učilnice. Izdelano je tudi samodejno iskanje: če pol sekunde ni pritisnjena nobena tipka, se že zažene iskanje glede na vpisano besedilo.

Kaj je novega v eCampus 3.1.59

25.06.2015

Izvedene so razne izboljšave ter optimizacije modula, ki skrbi za BI podatke.
Za administratorje e-učilnic je izboljšano orodje za dodajanje uporabnikov. Iskalnik išče po imenu, priimku in emailu.
Na obrazcu za upravljanje e-gradiv je opravljenih nekaj izbojšav: ponovno je uveden gumb za prikaz vseh zapisov na eni strani; privzeto razvrščanje je po prvem stolpcu padajoče; izboljšano je prikazovanje sličice, ki nakazuje smer razvrščanja.
Odpravljena težava z gumbom za urejanje na naslovnici e-učilnice. Sedaj se ob kliku odpre obrazec za urejanje naslovnice.
Izboljšan je prikaz grafa osebne statistike na strani Start - zlasti za uporabnike, ki se še niso nič učili.
Izvedene so razne izboljšave ter optimizacije modula, ki skrbi za gamification.
Na e-gradivih je odpravljena težava s prikazovanjem objektov tipa iFrame.

Kaj je novega v eCampus 3.1.58

11.06.2015

Odpravljene so manjše težave s prikazovanjem gumbov naprej na naslovnici e-gradiva.
V e-učilnici je odpravljeno prikazovanje opcij za gamification, če ta dodatek ni vklopljen.
V e-učilnici je odpravljena težava na poročilu, ki prikaže število objav po uporabnikih.
Opravljenih je še nekaj izboljšav za SCORM analize. Tudi če SCORM paket ni najbolje skladen s standardom 1.2, eCampus vseeno črpa podatke o aktivnostih udeležencev.
Opravljene so splošne dodelave v forumih.
Dodano je orodje za ročen zagon osveževanja podatkov za BI nalize.
Odpravljena je težava v forumu z napačnim seštevkom vseh tem.
Odpravljena je težava z odvečno prazno stranjo na tiskanju potrdila o opravljenem testiranju.
Odpravljena je težava v praznih forumih, kjer se ni pravilno prikazal naslov teme.
Novo - v obvestilih o novostih na forumih je tudi bližnjica s povezavo do odjave spremljanja teme ali celega foruma.
Novo - administratori imajo v pregledu skupin nekaj novosti. Seznam uporabnikov je sedaj privzeto filtriran le na aktivne uporabnike. V odsekih za dodeljevanje dostopov, pa so sedaj grafični gumbi namesto [E], [P] in [X].
Odpravljena je težava s shranjevanjem vprašanja tipa HTML.

Kaj je novega v eCampus 3.1.57

21.05.2015

Na editorju vprašanj je opravljena optimizacija kode za hitrejše nalaganje orodnih vrstic.
Odpravljena je nejasnost v sporočilu za prekratko geslo. Sedaj se pravilno izpiše minimalna dolžina gesla.
Pri oddajanju naloge v e-učilnici, je v pogledu uporabnika dodan progressbar, ki nakazuje nalaganje strani.
Na akademskih portalih je izboljšano računanje doseženih kreditnih točk.
Izvedena je prilagoditev nalaganja editorja vprašanj v Firefoxu.
Urejena je poravnava besedil z opcijskimi stikali na obrazcu za dodajanje nove aktivnosti.
Novo - Nov forum je mogoče ustvariti tudi direktno iz e-učilnice.
Dopolnjeno je orodje za prenos gradiv med portali.
Novo - Spremenjen je način spremljanja forumov. Možno je nastaviti, da so uporabniki avtomatsko prijavljeni na spremljanje novosti v forumih, čim oddajo svoj prispevek. Odjava spremljanja je še vedno mogoča preko gumba v forumu, privzeto pa je ta možnost izklopljena.
Izboljšana je koda za beleženje aktivnosti uporabnikov v SCORM paketih.
Na novih tipih vprašanj je odpravljena težava s shranjevanjem možnih odgovorov, če vsebujejo vejico.
Na novih tipih vprašanj je odpravljena težava s prekrivanjem slike preko možnih odgovorov.
Na naslovnici e-gradiva se gumb za naslednjo ključno stran ne prikaže več, v kolikor gradivo ne vsebuje ključnih strani.
V administratorskem meniju za upravljanje forumov, so opravljene dopolnitve za hitrejše delovanje filtrov.
Opravljene so manjše izboljšave v dizajnu aplikacije, da se uporabniški vmesnik lepše prikazuje v različnih brskalnikih.
Odpravljene so težave pri shranjevanju vprašanja, v katerem je potrebno določiti točke na sliki.
Opravljenih je več manjših izboljšav delovanja forumov.
Opravljene so izboljšave načina prijave in odjave spremljanja novosti v forumih.

Kaj je novega v eCampus 3.1.56

23.04.2015

Odpravljena je težava, ko glavni admin občasno ni mogel spremeniti podatkov drugih uporabnikov.
Izvedene so izboljšave delovanja novih tipov vprašanj- izboljšana randomizacija ponujenih odgovorov.
Izboljšano je delovanje gamification značk za dosežke.
Opravljene so razne manjše izboljšave delovanja aplikacije.

Kaj je novega v eCampus 3.1.55

09.04.2015

V e-učilnici je odpravljena težava pri odpiranju seznama uporabnikov na aktivnosti tipa naloga.
Dopolnjeni so prevodi na različnih mestih uporabniškega vmesnika.
Odpravljena je težava z zamikom besedila v prvi aktivnosti e-učilnice.
Opravljene so oblikovne prilagoditve SCORMov za IE8.
V e-gradivih je izboljšano prikazovanje SCORM vsebin na manjših zaslonih.
Opravljene so razne manjše prilagoditve.

Kaj je novega v eCampus 3.1.54

26.03.2015

Dopolnjeni so prevodi na raznih mestih uporaniškega vmesnika.
Opravljena je pohitritev vstopa v e-učilnico.
Optimizirana je koda za nastavljanje učnih testov.
Odpravljena je težava pri vnosu opombe k učni vsebini.
Na akademskih portalih je odpravljena težava z oddajanjem nalog (prilog) večjih od 8 MB.
Za različne portale je optimiziran FCK editor in predloge slogov.
Na akademskih portalih je odpravljena občasna težava pri vračanju na predhodni obrazec.
Novo - na voljo je dodatek gamification.

Kaj je novega v eCampus 3.1.53

12.03.2015

Odpravljene so težave s sortiranjem e-učilnic v grid pogledu.
Novo - Med administratorskimi orodji je dopolnjen uvoz uporabnikov iz CSV datoteke. Sedaj je možno ob uvozu določiti tudi kateri jezik vmesnika bodo imeli uporabniki in ali morajo nujno spremeniti geslo.
Novo - Na voljo je dodatek v e-gradivih, ki omogoča izdelavo ključnih strani. Uporabniki s tem dodatkom dobijo še navigacijski gumb za premikanje le po teh straneh. Mentorji lahko pregledajo napredek vseh učnih strani, kot tudi ključnih.
Odpravljeno je moteče prelamljanje besedil v upravljanju e-učilnic na manjših zaslonih.
Opravljeni so manjši lepotni popravki na obrazcu za kopiranje atomov med e-gradivi.
Na raznih mestih uporabniškega vmesnika so dopolnjeni prevodi v dodatne jezike.
V tabelaričnem pogledu e-učilnic je odpravljena težava s prikazovanjem zaključenih e-učilnic.
Narejena je optimizacija ob nalaganju start strani, kar pohitriti vstop v portal.
Narejena je optimizacija ob nalaganju strani s pregledom diplomskih del na akademskih portalih.

Kaj je novega v eCampus 3.1.52

28.02.2015

Na raznih mestih so odpravljene težave z manjkajočimi prevodi.
Novo - Akademski portali imajo v e-učilnici novo poročilo za pregled oddanih seminarskih nalog.
V e-učilnici je odpravljena težava s prikazovanjem analize po posameznih vprašanjih.
V meniju e-gradiva je odpravljena občasna težava s prikazovanjem napačnih podrejenih ploščic.
Za admina je v upravljanju e-gradiv odpravljena občasna težava s povezavami do vsebin teh gradiv.
Za avtorje e-gradiv je dopolnjeno kopiranje celotnega gradiva, da se na vprašanjih kopirajo tudi posebne nastavitve, kot je seštevanje točk po posameznih odgovorih.
Na poročilu o opravljenih testih je odpravljena težavava za mentorja, ko se ob kliku na dosežen % ni odprl podroben pregled testa.
Odpravljena je težava na opravljenem testu, ko se daljše besedilo v odgovorih ni v celoti prikazalo.

Kaj je novega v eCampus 3.1.51

12.02.2015

Izvedena je bila optimnizacija kode za hitrejše delovanje daljših seznamov v IE, FF in Chrome
Opravljene so bile prilagoditve za prikaz glavnega menija, če je na voljo več ukazov, vendar premajhen zaslon.
Dopolnjeni so bili razni prevodi v različnih jezikih uporabniškega vmesnika.
V e-učilnici, na tipu aktivnosti "naloga," je odpravljena težava s skivanjem filtra po statusu naloge. Če je bila aktivnost za oddajo naloge podrejena neki drugi aktivnosti, se filter ni prikazal.
Odpravljena je težava s prikazom napisa, da je učilnica zaključena, čeprav je bila še v pripravi.
Za administratorje se je v analizah portala, na nekaj mestih prikazal dodaten, napačen naslov. Težava je odpravljena.
Za posamezne verzije portalov pri strankah so opravljene prilagoditve po meri.
Odpravljena je težava v IE, ko se pri izdelavi aktivnosti v e-učilnici, ni prikazalo dodatno polje za izbiro povezave na e-gradivo.

Kaj je novega v eCampus 3.1.50

29.01.2015

Odpravljene so težave z urejanjem v administratorjevem meniju za upravljanje e-gradiv.
Za IE je izboljšan prikaz povzetka osebnih sporočil v meniju skupnost. Vrstice besedila so se v nekaterih verzijah prekrivale.
Izboljšan je sistem pošiljanja obvestil za različne nastavitve strežnikov.
Odpravljena je občasna težava, ki se je pojavila ob kliku na meni e-učilnica.
Odpravljena je težava s podvojenim gumbom za prikaz napredka po e-gradivu.
Odpravljena je težava s podvajanjem vprašanj za teste, ki se je pojavila ob shranjevanju.
Na akademskih portalih je popravljen izgled naprednega iskalnika po knjižnici, kjer se spustni seznami niso prikazali v polni širini.
Odpravljena je težava ob dodeljevanju dostopa, kjer se novi vnosi niso shranili.
Odpravljena je težava z nedelujočimi slikami v e-gradivu, ki se je pojavila v nekaterih primerih uvoza vsebine iz XML datoteke.
V e-učilnici je povrnjen prikaz napredka po egradivu. Skrajšani so tudi nazivi podzavihkov na poročilih.

Kaj je novega v eCampus 3.1.49

18.12.2014

Izboljšana je logika vstopa uporabnika v e-gradivo, za katero nima dostopa. Po novem se ne pojavi le gumb "prijavi", ampak se prikaže gumb s pomočjo, kaj bi bilo smiselno narediti.
Opravljeni so lepotni popravki besedil uporabniškega vmesnika na različnih obrazcih.

Kaj je novega v eCampus 3.1.48

11.12.2014

Izboljšano je kreiranje novic in izbiranje področja novice še pred prvim shranjevanjem.
V e-učilnici so odpravljene težave s shranjevanjem aktivnosti tipa naloga.

Kaj je novega v eCampus 3.1.47

04.12.2014

Na splošno je po obrazcih izboljšana navigacija z vgrajenim gumbom nazaj.
Izboljšani so prevodi na različnih mestih uporabniškega vmesnika.
Dopolnjeni so postopki za izvoz vsebin v SCORM paket.
Odpravljene so težave pri uvozu slik iz XML datoteke.
Izboljšana je logika izbire jezika uporabniškega vmesnika. Ta se bere iz nastavitev v brskalniku.
Odpravljena je manjša težava prikazovalnika napredka po gradivu.

Kaj je novega v eCampus 3.1.46

27.11.2014

Izboljšani so razni prevodi izrazov na uporabniškem vmesniku.
Izboljšano je delovanje pravic ob kopiranju e-učilnice.
Odpravljene so manjše težave z osveževanjem pri kopiranju atomov med gradivi.
V forumih je odpravljena je težava s pojavljanjem novih tem, čeprav je šlo za odgovor na neko sporočilo.
Odpravljena je manjša težava s prikazom start strani po brisanju e-učilnice.
Za administartorje je izboljšano brisanje skupin. Sedaj je mogoče izbrisati nadrejeno skupino tudi v primeru, da še vsebuje arhivirane podskupine (ki pa se sicer ne prikažejo).
Povezano s težavo napredka po e-učilnicah je odpravljena tudi težava, da lahko uporabnik pride do testa, če njegov kumulativni napredek zadošča pogoju testa. Sedaj se na pogoju testa upošteva napredek iz e-učilnice.
Izboljšano je sledenje napredka v e-gradivih e-učilnice. Tudi če uporabnik dobi isto e-gradivo v več učilnicah, se njegov napredek v vsaki e-učilnici začne z 0% in ne nadaljuje kjer je ostal.
Odpravljene so manjše težave pri shranjevanju prilog v aktivnostih učilnice.
Izvedene so prilagoditve za delovanje editorja e-gradiv v IE11.

Kaj je novega v eCampus 3.1.45

13.11.2014

Izboljšan je izvoz gradiv v SCORM pakete. Pojavljale so se težave v zunanjih programih, če v paketu velikost črk vstavljenih datotek ni bila identična originalu.
Odpravljena je težava v iskalniku po osebnih sporočilih.
V e-učilnici so odpravljene težave z odzivnostjo portala, ko mentor pregleduje oddane naloge.
Na motivacijskih vprašanjih in testih je izboljšano preverjanje tekstovnih odgovorov. Program vedno odstrani html oblike, ki so se pojavile, če je avtor izdelal vprašanje s kopiranjem teksta iz worda.
Odpravljene so druge manjše težave.
Odpravljene so manjše težave mentorjev pri dodajanju novih gradiv.
Izboljšani so razni prevodi uporabniškega vmesnika.
Za mentorje so odpravljene težave z dostopanjam do analiz za pregled rezultatov.

Kaj je novega v eCampus 3.1.44

30.10.2014

Novo - Analiza "Pregled učenja" ima nov odsek "Pregled prvih dostopov do e-gradiv" in več možnosti pri izbiranju filtra skupin in e-gradiv.
Odpravljena je manjša težava z osveževanjem poročil v e-učilnicah.
Izboljšana je logika obdelave prilog, če je portal na varni povezavi.
Odpravljene so težave prikazovanja e-učilnice za IE8.
V e-učilnicah je izboljšana kontrola in nadzor pravic.
Sistem za plačevanje gradiv z Moneto (le na komercialnih portalih) je posodobljen.
Odpravljene so manjše težave s prevajanjem izrazov na administratorskih orodjih.
Izboljšave prevodov na raznih mestih aplikacije.

Kaj je novega v eCampus 3.1.43

09.10.2014

Opravljena je optimizacija redundančnih prevedenih izrazov za druge jezike uporabniškega vmesnika.
Novo - sedaj tudi uporabniki s statusom neaktiven sprostijo licenco. Statistika učenja pa se prikaže tudi za izbrisane uporabnike.
Pri dodajanju aktivnosti v e-učilnici je odpravljena težava s prekomernim filtriranjem e-gradiv.
Odpravljena je težava z avtomatskim preimenovanje aktivnosti v e-učilnici.
Na strani start je na šolskih portalih gumb za prikaz vseh obvestil vedno prikazan.
Na šolskih portalih je odpravljena manjša težava z omejevanjem prijav na izpitne roke.
Odpravljena je manjša težava na anketi.
Izboljšano je premikanje motivacijskih vprašanj med temami, če spreminjamo hierarhijo atomov.
Odpravljene so razne manjše težave.

Kaj je novega v eCampus 3.1.42

02.10.2014

Odpravljena je težava s prikazovanjem priročnika za avtorje e-gradiv.
Opravljene so razne optimizacije logike programa.
Opravljene so izboljšave nekaterih izrazov in njihovih prevodov.
Odpravljeno je prikazovanje napačnega statusa učilnice, če je slednja še v pripravi.
Odpravljene so težave pri oddajanju nalog v e-učilnici.
Odpravljene so manjše težave s prikazovanjem neopravljenih predmetov v e-indeksu.

Kaj je novega v eCampus 3.1.41

18.09.2014

Novo - testi imajo možnost, da se, poleg naključnega vrstnega reda vprašanj, naključno razvršča tudi nabor možnih odgovorov.
Odpravljene so manjše težave pri brisanju skupine uporabnikov.
Glavnim administratorjem ni več na voljo ploščica s sistemskimi nastavitvami portala. Nastavitve lahko od sedaj naprej ureja le B2 vzdrževalec.
Opravljeni so manjši lepotni popravki.
Novo - zaključno poročilo ima sedaj tudi možnost izbire več testov hkrati.
Izboljšano je sortiranje stolpcev s podatki v obliki datumov in odstotkov.
Pri pošiljanju zasebnih sporočil, je odpravljena težava ob dodajanju več prilog.
V forumih so odpravljene težave z brisanjem lastnih sporočil.
Izboljšan je drag & drop za Firefox pri vstavljanju slik v editor vprašanj.
Analiza "pregled učenja" je nekoliko dopolnjena. Predvsem pa je izvoz v CSV dopolnjen s polji: id gradiva, koda gradiva, naziv gradiva - s čimer je mogoče z excelom dodatno analizirati statistiko učenja po uporabnikih.
Odpravljene so razne tipkarske napake v besedilih.

Kaj je novega v eCampus 3.1.40

04.09.2014

Novo - na e-gradivih je dodana možnost komentiranja prikazane strani in "všečkanje". Ti komentarji so vidni vsem uporabnikom z dostopom do e-gradiva.
Poenostavljen je postopek prijave na izpite v mobilni aplikaciji.
Odpravljene so manjše težave urejanja v pregledu statistike testiranj.
Na šolskem portalu lahko sedaj glavni administrator vidi vse vloge za diplomo.
Novo - testiranje znanja ima možnost vklopa "izjave časti", s katero uporabnik potrjuje, da sam izpolnjuje test.
Odpravljene so manjše lepotne težave v e-gradivih, če skombiniramo zavihke s skritimi bloki.
Izboljšano je orodje za uvoz vsebin iz xml dokumenta.
Odpravljene so manjše težave v sortiranju opomb, ki jih uporabnik zapiše v gradivu.
Na urejevalniku novice je odstranjeno polje "stil novice", ker ni bilo aktivno.
Izboljšani so prevodi za uporabniški vmesnik v ostalih jezikih.

Kaj je novega v eCampus 3.1.39

07.08.2014

Dopolnjeno je besedilo pred pričetkom testa.
Glavnemu administratorju se v katerem koli e-gradivu po novem vedno prikažeta gumba [E] in [S], ne glede na določene dostope.
V seznamih je v glavah stolpcev prenovljen prikaz puščic za prikaz smeri razvrščanja podatkov.
Izboljšano je delovanje pošiljanja pozabljenega gesla, če se portal nahaja na več URL naslovih.
Optimizirano je prevajanje v druge jezike.
Na stran s profilom uporabnika je dodano polje z uporabniškim imenom.

Kaj je novega v eCampus 3.1.38

31.07.2014

Odpravljene so manjše težave z novim prikazovalnikom seznamov po straneh.
Izboljšan je grafični prikazovalnik v tabeli uporabnikov.
Izboljšani so hrvaški prevodi uporabniškega vmesnika.
Prenovljena je glava strani za šolske portale.
Odpravljene manjše težave z napačno ikono e-učilnic.
Odpravljene težave pri kopiranju atomov, če je bilo gradivo uvoženo iz XML.
Potrdila o uspešno opravljenem testu so prenovljena in se generirajo kot pdf datoteke.
Odpravljene težave s filtriranjem zapisov v osebni statistiki opravljenih testiranj.
Odpravljene manjše pomanjkljivosti s prevodi uporabniškega vmesnika v drugih jezikih.

Kaj je novega v eCampus 3.1.37

10.07.2014

Vnosnim poljem (email, url, število) dodana posebna HTML5 oznaka za lažji vnos in kontrolo.
Dopolnjen obrazec za upravljanje skupine uporabnikov z lažjim dodeljevanjem vlog uporabnikom.
Odpravljena je težava z manjkajočimi teksti v podrobnostih uporabnika.
Izboljšan je iskalnik v pregledu oddanih vlog za diplomo.
Odpravljene so manjše težave.

Kaj je novega v eCampus 3.1.36

03.07.2014

Optimiziran, oziroma zmanjšan je nabor različnih prevodov ter izrazov za načeloma iste zadeve.
Odpravljena je težava s filtriranjem vlog za diplomsko delo.
Odpravljene so manjše težave s shranjevanjem dimenzije grafičnih objektov.
Odpravljene so težave s statistiko ob administratorjevem vpogledu v profil uporabnika.
Novo - seznam skupin je sortiran po abecednem redu naziva, vendar so po novem na vrhu vedno posebne skupine: za anonimno testiranje, eučilnice in vsi uporabniki.
Opravljene so dopolnitve za specifične potrebe različnih portalov.
Potrdila o opravljenem testiranju so prevedena v angleščino, nemščino, hrvaščino in bosanščino.
Izboljšani so prevodi na posameznih mestih, kjer se pojavljajo sistemska sporočila.
Opravljene so malenkostne dopolnitve na editorju atoma.
V pregledu vprašanj je popravljeno razrščanje tematik egradiva.
Izboljšano je razvrščanje na obrazcih, ki vsebujejo tabelarične sezname.

Kaj je novega v eCampus 3.1.35

19.06.2014

Za administratorje je dopolnjen obrazec za upravljanje e-gradiv. Novo privzeto razvrščanje je padajoče po stolpcu id.
Oblikovne dopolnitve prikaza tabel.
V e-učilnici je izboljšano delovanje seznama uporabnikov po straneh.
V strukturi e-gradiva je odpravljena manjša težava s prikazovanjem seznama vprašanj po tematikah.
Opravljene je nekaj splošne revizije prevodov.
Odpravljena je manjša težava z nedelujočim fancybox objektom v naslovnici e-učilnice.
Novo - obrazec s profilom je dobil novo postavitev in nove statistične podatke.
Izboljšana je logika urejanja aktivnosti e-učilnice, zlasti pri dodajanju datotek.
Izboljšani in dodani so prevodi za HR, BA in ENG.
Izboljšan je čarovnik za uvoz uporabnikov, zlasti v delu za izdelavo nove e-učilnice.
Izboljšano je delovanje za ponastavitev pozabljenega gesla.
Zaradi dviga varnosti, je dopolnjena logika uvoza uporabnikov. Po novem morajo uvoženi uporabniki obvezno spremeniti geslo ob prvi prijavi.

Kaj je novega v eCampus 3.1.35

14.06.2014

Za administratorje je dopolnjen obrazec za upravljanje e-gradiv. Novo privzeto razvrščanje je padajoče po stolpcu id.
Oblikovne dopolnitve prikaza tabel.
V e-učilnici je izboljšano delovanje seznama uporabnikov po straneh.
V strukturi e-gradiva je odpravljena manjša težava s prikazovanjem seznama vprašanj po tematikah.
Opravljene je nekaj splošne revizije prevodov.
Odpravljena je manjša težava z nedelujočim fancybox objektom v naslovnici e-učilnice.
Novo - obrazec s profilom je dobil novo postavitev in nove statistične podatke.
Izboljšana je logika urejanja aktivnosti e-učilnice, zlasti pri dodajanju datotek.
Izboljšani in dodani so prevodi za HR, BA in ENG.
Izboljšan je čarovnik za uvoz uporabnikov, zlasti v delu za izdelavo nove e-učilnice.
Izboljšano je delovanje za ponastavitev pozabljenega gesla.
Zaradi dviga varnosti, je dopolnjena logika uvoza uporabnikov. Po novem morajo uvoženi uporabniki obvezno spremeniti geslo ob prvi prijavi.

Kaj je novega v eCampus 3.1.34

12.06.2014

Novo - prenovljene so tabele za prikazovanje večje količine zapisov - recimo urejanje e-gradiv. Zapisi se prikazujejo po straneh, na vrhu pa je tudi iskalnik ki sfiltrira zapise.
Prenovljena je stran s pregledom naročil za komericalni tip portala.
V urejanju e-gradiv (le za administratorje) je spremenjen privzeti filter. Privzeto se sedaj prikažejo vsi tipi e-gradiv.
Odpravljene so manjše težave v kazalu e-gradiva, če je imel atom zelo dolg naziv.
Odpravljene so manjše težave s prikazovanjem dostopov, ki so pripeti na stran Start.
Izboljšana je logika za privzeti jezik vmesnika, če portal nima slovenskega jezika.
Odpravljene so manjše težave z uvozom uporabnikov, če ne obstaja skupina z nazivom "vsi uporabniki."
Odpravljene so manjše težave z razvrščanjem stolpcev na obrazcu za upravljanje z e-gradivi.
Dopolnjeni so prevodi za angleški jezik vmesnika.
Na obrazcu za vnos novega uporabnika je popravljeno, da je utripalka v prvem vnosnem polju.
Odpravljene so manjše težave pri izbiranju filtra na obrazcu za urejanje e-gradiv.

Kaj je novega v eCampus 3.1.33

07.06.2014

Odpravljena je težava s prelomom vrstic v opisu izpitnih rokov.
Na podrobnostih uporabnika je odpravljena težava s prikazom podedovanih dostopov iz skupine uporabnikov.
Za FireFox je v e-gradivih zboljšano prikazovanje popup oken preko ostalih grafičnih objektov.
Napis na privzeti naslovni sliki se prevaja glede na izbrani jezik portala.
Opravljena je bila optimizacija kode za Internet Explorer.
Na pregledu novic je odpravljena težava z neodzivnim gumbom "Arhiviraj novico".
Izboljšano je delovanje pregleda novic in prikazovanja naslova kliknjene tematike.

Kaj je novega v eCampus 3.1.32

22.05.2014

Opravljene so dopolnitve za videokonferenčni vmesnik.
Odpravljena je težava z občasnim blokiranjem flash objektov.
Opravljene so manjše dopolnitve za izvoz e-gradiv v SCORM.
Še nekoliko so izboljšane metode za povezavo eCampusa z AD in LDAP.
Odpravljene so občasne težave s podvajanjem zapisov v strukturi e-gradiv.

Kaj je novega v eCampus 3.1.31

15.05.2014

V urejevalniku atomov je v tabelaričnem seznamu objektov dodan še povzetek stolpca opis.
Izboljšana je logika in uporabniška izkušnja pri izdelovanju novih skupin in podrejenih e-gradiv iz menija e-gradiva.
Novo - učni del eCampusa je preveden tudi v češki jezik.
Izboljšana je logika centriranja popup oken v e-učilnicah.
Novo - na mobilnih napravah je sedaj možno brskati po straneh gradiva tudi s "swipe" načinom.
Odpravljena je težava z zamaknjenim seznamom oddanih vlog za diplomsko delo.
Odpravljena je težava z napačnim pošiljateljem email obvestila o oddani nalogi iz e-učilnice.

Kaj je novega v eCampus 3.1.30

08.05.2014

Novo - administratorji imajo nove bližnjice za izdelavo e-učilnic in e-gradiv kar iz istoimenskih menijev!
Odpravljene so težave s pošiljanjem sporočil iz e-učilnice in cachiranjem prejemnikov.
V čarovniku za uvoz uporabnikov iz excela je dodano obvestilo, kadar bi z uvozom presegli število dovoljenih uporabnikov (licenc).
Izboljšan je uvoz gradiv iz XMLja, kjer je dodano odstranjevanje problematičnih presledkov na koncu naslovov. V strukturi e-gradiva so presledki namreč prelamljali naziv atomov.
Odpravljene so manjše težave s pregledovanjem rezultatov v profilu.
Preprečena je napaka ob prikazovanju e-gradiv, ki imajo vse atome skrite.
Izboljšano je iskanje v spustnih seznamih.
Novo - ob izdelavi novega egradiva iz istoimenskega menija, se to gradivo avtomatsko odpre v urejevalnem načinu.
Odpravljene so manjše težave s prijavljanjem diplomskih del na akademskih portalih.

Kaj je novega v eCampus 3.1.29

24.04.2014

Izboljšano je delovanje brisanja aktivnosti v e-učilnici.
Narejenih je nekaj manjših prilagoditev spustnih seznamov, da delujejo IE8, IE9 in IE10.
Odpravljena je težava z nedelujočimi povezavami v aktivnostih e-učilnice.

Kaj je novega v eCampus 3.1.28

17.04.2014

Odpravljene so težave z občasno manjkajočimi ikonami na aktivnostih e-učilnice.
Novo - Na pomanjšani sliki za fancybox video se avtomatsko doda še "play" ikona.
Odpravljeni so manjše napake v besedilih uporabniškega vmesnika.
Optimizirano je delovanje programa, da prihaja do čim manj sistemskih sporov.
Dopolnjeni so mehanizmi za onemogočanje aktiviranja e-gradiva, ki je brez smiselne vsebine (torej ne le da je e-gradivo prazno, ampak ima lahko vse atome skrite). To odpravi prikaz strani z obvestilom o napaki na e-gradivu.
V strukturi e-gradiva je dopolnjena kontrola za preprečevanje preloma vrstice z naslovom atoma.
Na pregledu e-učilnic je dopolnjeno razvrščanje uporabnikov, ki morajo oddati delovno nalogo.

Kaj je novega v eCampus 3.1.27

10.04.2014

Novo - Že pri izdelavi novega e-gradiva, lahko izberemo, v katero skupino e-gradiv spada.
Novo - Mentor lahko pregleda uspešnost in odgovore predtestiranja v osebni statistiki svojih varovancev. Slednji teh možnosti nimajo.
V urejevalniku atomov so odpravljene manjše težave pri dodajnju filmov z lightbox-om.
Za mentorje je posodobljen obrazec Referat. Seznam oddanih diplom je bolj strnjen.
Odpravljene so lepotne težave s preozkimi spustnimi seznami.
Posodobljena je logika upoštevanja in omejevanja pravic pri dostopanju do vsebin.
Odpravljene so manjše težave pri pogojevanju testa z odstotkom predelanega gradiva.

Kaj je novega v eCampus 3.1.26

03.04.2014

Pri dodajanju prvega atoma, slednji avtomatsko dobi tip naslovnica.
Izboljšano je delovanje postopka oddajanja nalog v e-učilnici.
Izboljšano je delovanje novih orodij za dodajanje objektov v vsebino atoma.
Izboljšan je dizajn stolpcev na obrazcu za upravljanje e-gradiv.
Izboljšana preglednost na strani Referat.
Opravljene so manjše lepotne spremembe.
Na strani za upravljenje e-gradiv je dopolnjeno delovanje filtra e-gradiv po skupinah.

Kaj je novega v eCampus 3.1.25

27.03.2014

Novo - Administratorjem portala in mentorjem bo prišlo zelo prav filtriranje nabora vrstic v poljubnem izbirnem seznamu, glede na vtipkano besedilo.
Izboljšano je delovanje oddajanja nalog v e-učilnici.
Novo - Na obrazcu za urejanje e-gradiv je dodan še stolpec povzetek. To vidijo le administratorji portala.
Vsi izbirni seznami imajo modernejši, metro dizajn.
Izvedeni so manjši lepotni popravki za izbirne sezname.
Posodobljene so nastavitve za plačevanje z moneto.
Odpravljene so manjše težave z izbiranjem mentorja pri dodeljevanju dostopa za egradivo.
Izboljšano je beleženje napredka po egradivu.

Kaj je novega v eCampus 3.1.24

20.03.2014

Izboljšana je navigacija nazaj na obrazcih za pregled oddanih vlog za diplomo.
Novo - V urejevalniku atomov ima okno z objekti novo možnost za preklop vrste prikaza. Preklop je možen na tabelo ali ploščice.
Orodne vrstice v editorju vprašanj ne vsebujejo več nekaterih, sicer nesmiselnih, orodij.

Kaj je novega v eCampus 3.1.23

13.03.2014

Odpravljene so težave z največjo velikostjo naloženih datotek pri oddajanju nalog v e-učilnici.
Odpravljene so težave z največjo dovoljeno velikostjo oddane naloge v eučilnici.
Izboljšan je uporabniški vmesnik za oddajanje nalog v e-učilnici.
Aplikacija je prilagojena za brskalnik IE11, da je tudi slednji sposoben prikazati orodno vrstico urejevalnika atomov.
Posodobljeno je delovanje grupiranja podatkov glede na filter v analizi pregled anket.
Novo - Mobilna aplikacija je na voljo tudi za IOS.
Odpravljene so občasne težave s sporočilom "DataTable internal index is corrupted."
Novo - Pri ocenjevanju nalog v e-učilnici ni več obvezna oddana naloga, kar pomeni, da ima mentor več svobode in to orodje lahko uporablja tudi v druge namene.

Kaj je novega v eCampus 3.1.22

06.03.2014

Novo - večina poročil je dobila možnost grupiranja rezultatov po straneh ali prikaz vseh rezultatov na eni strani.
Odpravljene so težave s predvajanjem MP4 datotek.
Novo - v e-učilnici sta sedaj na voljo tudi poročili za pregled anket in pregled rezultatov testiranj po vprašanjih.
Novo - analiza Pregled anket je dobila neobvezen filter po e-gradivih.
V osebnem profilu uporabnika se priljubljeni atomi in lastne opombe privzeto urejajo po zaporedju iz učne vsebine.
Odpravljene so manjše težave s prevodi uporabniškega vmesnika.
Opravljene so manjše lepotne spremembe.
Dodana je kontrola proti podvajanju imen e-učilnic.

Kaj je novega v eCampus 3.1.21

27.02.2014

Izvedene so manjše posodobitve v e-učilnici. Vklopljena je kontrola proti podvajanju imen e-učilnic.
Odpravljene so manjše težave.
Še nekoliko so izboljšane novosti za oddajanje nalog v e-učilnici.

Kaj je novega v eCampus 3.1.20

20.02.2014

Izboljšano je nadaljevanje testa ob nepredvideni prekinitvi.
Novo - Učilnica je nadgrajena z orodjem za oddajo in ocenjevanje seminarskih nalog. Podrobne informacije o novem orodju so na voljo v navodilih.
Izboljšana je postavitev ikone s povezavo na mobilno aplikacijo.
Izboljšana je raba piškotkov.
Odpravljene so težave s posebnimi znaki v odgovorih na testnih vprašanjih.
Izboljšan je urejevalnik atoma.
Izboljšano je delovanje analize "Pregled učenja".
XML predloga za uvoz e-gradiv je posodobljena.
Odpravljene so težave s shranjevanjem cene plačljivih e-gradiv.

Kaj je novega v eCampus 3.1.19

13.02.2014

Novo - MOBILNA APLIKACIJA! Na portalu je povezava do Google Play in mobilne aplikacije za akademski tip portala.
Novo - mentorji eučilnic lahko spreminjajo vrstni red tudi za aktivnosti, ki jih niso sami izdelali.
Odpravljene so težave s prikazovanjem testa, če je slednji prikazan na edinem atomu v egradiva.
Odpravljene so občasne težave pri prvem shranjevanju atoma s testom.
Odpravljene so manjše težave na testih brez pogoja, ki so pripeti na aktivnosti učilnice.

Kaj je novega v eCampus 3.1.18

06.02.2014

Na obrazcu za zaključek testiranja je gumb za zaključek tudi na vrhu.
V editorju atomov je dopolnjen dizajn objekta za dodajanje podzavihkov.
Dodana je kontrola, da se na testu ob slikah ne pojavi tudi njihov opis, oziroma ime.
Odpravljena je težava s podvajanjem kazala na atomu z rezultati testiranj.
Pri prenašanju datotek (objektov) na strežnik, se v imenu datotek črke č ž š pretvorijo v c z s.
Dopolnjene so manjše pomanjkljivosti v obdelavi pravic za vsebine portala.
Odpravljene so manjše težave v prikazovanju seznama administratorjev v skupini uporabnikov.
Odpravljene so razne manjše težave.

Kaj je novega v eCampus 3.1.17

23.01.2014

V prikazovalniku učne vsebine, je povečan kontrast objekta z zavihki.
Poenostavljen je obrazec ob zaključku testiranja. Če je test pravega tipa, se pregled vprašanj in odgovorov prikaže že kar pod grafom z rezultatom.
Novo - Na pregledu podrobnosti skupine so dodani gumbi za izvoz podatkov v CSV na odsekih mentorjev, tutorjev in adminov.
Pri vnosu uporabnikov je dodana dodatna kontrola, ki preverja, če ima novi uporabnik isto uporabniško ime kot ima nekdo drug email.
Na obrazcih so dodane manjkajoče povezave za nazaj .
Odpravljene so manjše težave s pošiljanjem email obvestil o novih prispevkih na forumu.

Kaj je novega v eCampus 3.1.16

16.01.2014

Odpravljena je težava s pošiljanjem email obvestil.
Dopolnjen je dizajn, da IE8 ne povzroča toliko težav.
Dopolnjen je uvoz e-gradiv iz iz XML datoteke. Uvožene slike se sedaj pojavijo v egradivu na seznamu objektov.
Spremenjena je privzeta nastavitev za dodajanje hiperpovezav. Nastavitev target je privzeto "_blank".
Novo - Na akademskih portalih je možno nastaviti posebne skupine uporabnikov za razširitev nabora prejemnikov osebnih sporočil.

Kaj je novega v eCampus 3.1.15

12.01.2014

Novo - na obrazcu za urejanje e-učilnice sta dodana gumba za brisanje in kopiranje celotne učilnice.
Spremenjene so privzete nastavitve za analizo pregled testiranj: 'Tip prikaza' je po novem privzeto 'Najboljše', 'Test opravil' pa ima po novem izbrane vse 3 kljukice.
Novo - velika ikona učilnice v pregledu učilnic je sedaj povezava za vstop v učilnico. Enako deluje tudi ikona na pregledu forumov.
Povezavi 'Ste pozabili geslo' in 'Registracija' imata sedaj na voljo kopiranje hiperpovezave za lažje posredovanje.

Kaj je novega v eCampus 3.1.14

19.12.2013

Izboljšano je prikazovanje ploščic z uporabniki v e-učilnici.
Odpravljene so manjše težave s pravicami na strežniku pri kopiranju in brisanju celotnega e-gradiva.
Izboljšano je delovanje menija na pomanjšanih zaslonih (tablicah).
Odpravljanje so manjše težave pri dodajanju dodatnih razlag in pojasnil iz slovarja.
Opravljene so manjše lepotne spremembe na prikazovalniku motivacijskih vprašanj.
Odpravljene so manjše težave s pravicami za tiskanje opravljenega testiranja znanja.
Odpravljeni so ostali manjši hrošči.
Novo - na testiranju znanja lahko določimo pogoj, koliko gradiva mora uporabnik opraviti pred testiranjem.

Kaj je novega v eCampus 3.1.13

12.12.2013

Novo - e-Učilnica ima posodobljen editor za dodajanje objektov. Vstavljanje objektov sedaj deluje enako kot na urejanju atomov.
Urejanje tabel v atomih je izboljšano. Hitri meni (desni klik) je omogočen za različne brskalnike, razen IE11.
Odpravljeno je nenavadno zamikanje ploščic podrejenih egradiv, kar se je dogajalo le v IE.
Na nekaterih obrazcih so olepšana sistemska obvestila o zaključenih akcijah.
Odpravljene so nekatere anomalije v interpretaciji dizajna za IE.
Odpravljena napaka, ko nekateri objekti po prenosu v urejevalnik učnega atoma niso bili vidni, dokler le ta ni bil shranjen.
Odpravljene so težave s povezavami na datoteke v aktivnostih e-učilnice.
Odpravljene so občasne težave s prikazom portala na manjših ekranih, oziroma tabličnih računalnikih.
Izboljšano je delovanje iskalnika po egradivih.
Dodana je optimizacija rabe diska na strežniku. Pri brisanju objekta se briše tudi datoteka na strežniku. Pozor, to deluje le ko smo v objekt brišemo iz seznama objektov, ki so na voljo. Objekta, ki je že v uporabi na nekem atomu, ni mogoče zbrisati.
Izboljšano je delovanje editorja egradiv, oziroma je delovanje prirejeno tudi za IE11.
Za IE11 je prilagojeno delovanje hitrega menija v editorju egradiv.

Kaj je novega v eCampus 3.1.12

05.12.2013

Izboljšana je točnost delovanja raznih analiz učenja in testiranj.
Izboljšano je delovanje aplikacije v različnih brskalnikih, predvsem dopolnitve za IE.
Izboljšava obnašanja Lightbox objekta, da delujejo tudi starejši načini vdelave.
Izboljšan je dizajn za iPad naprave.

Kaj je novega v eCampus 3.1.11

28.11.2013

Dopolnjen je izvoz podatkov v CSV obliko. Zlasti na pregledu rezultatov ankete.
Izboljšano je delovanje posebnih grafičnih elementov za portale, ki uporabljajo dizajn po meri.

Kaj je novega v eCampus 3.1.10

21.11.2013

Novo - dopolnjena funkcionalnost implementacije SCORM APIja, ki izkorišča akcijo LMSFinish za samodejni skok na nasledni učni atom.
Izboljšan prikaz SCORM paketa v brskalniku Internet Explorer 8.
Novo - Izboljšana uporabniška izkušnja pri uporabi osebnih sporočil. Dodana je možnost osvežitve mape sporočil s ponovnim klikom na ploščico prejeto. Odpravljeni tudi nekateri hrošči.
Odpravljen napaka, ki je ob urejanju učnega atoma onemogočala shranitev objekta tipa Excel brez vnosa v polje širina.
Novo - Na pregledu rezultatov je nekoliko spremenjen dodaten filter. Spremenjene so privzete možnosti.

Kaj je novega v eCampus 3.1.9

14.11.2013

Odpravljeni so manjši hrošči.
V seznamu objektov je pri urejanju učnega atoma dodana možnost prikaza originalnega imena datoteke, v kolikor uporabnik posebnega imena ne določi.
Na predogledu foruma imajo sedaj tudi navadni uporabniki možnost izdelati novo temo.

Kaj je novega v eCampus 3.1.8

07.11.2013

Novost - Glavni admistrator lahko nastavi minimalno dolžino gesla.
Odpravljeni so manjši hrošči v urejevalniku in prikazovalniku atomov.
Novost - Klik na imenu uporabnika, ki je oddal prispevek, pripravi novo osebno sporočilo.

Kaj je novega v eCampus 3.1.7

24.10.2013

Pri upravljanju skupine ali uporabnika je dodan nov sklop "Pretečeni dostopi do e-gradiv" in tako omogočen ločen prikaz dostopov do e-gradiv, ki so že pretekli.
Razširjeno je poročilo "Sodelovanje na forumu" tako, da omogoča ločen prikaz števila sporočil z in brez priloge. Na koncu je dodan tudi končni seštevek sporočil.
Odpravljeni še nekateri hrošči in dodanih nekaj manjših lepotnih sprememb.

Kaj je novega v eCampus 3.1.6

17.10.2013

Odpravljeni hrošči in dodanih je nekaj manjših lepotnih sprememb.

Kaj je novega v eCampus 3.1.5

10.10.2013

Odpravljeni so manjši hrošči in dodanih je nekaj manjših lepotnih sprememb.

Kaj je novega v eCampus 3.1.4

03.10.2013

Odpravljenih je nekaj manjših težav v urejevalniku atoma.
Odpravljenih je nekaj manjših težav v e-učilnici.

Kaj je novega v eCampus 3.1.3

26.09.2013

Dopolnitve urejevalnika učnih strani:
 • Prenova strani za pregled in upravljanje z objekti e-gradiva.
 • Postavitev avtorskega menija na levo stran na vseh avtorskih pod straneh.
 • Značka za vnos stranskih opomb preimenovana iz OPOMBA v SIDENOTE.
 • Omogočen uvoz stranskih opomb v sklopu uvoza e-gradiva iz XML dokumenta z uvedbo dodatnih slogov SideNoteTip, SideNoteAdvice in SideNoteInteresting.
 • Dodan kontekstni meni (Uredi, Izbriši) na vseh posebnih objektih v urejevalniku učne strani, dosegljiv na desni klik miške.
 • Dopolnjena logika pri uporabi predlog na obstoječi vsebini.
 • Izvedene druge manjše izboljšave urejevalnika.

Dopolnitev prijavnega obrazca in poudarek možnosti prijave z e-poštnim naslovom.
Dodana možnost aktiviranja obrazca za registracijo preko parametra "&register" v URL naslovu.
Za administratorja je dodana kontrola pravilnosti vpisanega email naslova pri spreminjanju podatkov o uporabniku.
Dodana možnost aktiviranja obrazca za pozabljeno geslo preko parametra "&lostpass" v URL naslovu.
Dopolnjena logika prestrezanja napak pri nepravilno sestavljeni XML datoteki ob uvozu e-gradiva.
Izboljšano je delovanje anonimne ankete.
Optimizirana poraba papirja pri tiskanju dispozicij za diplomsko delo na akademskih portalih.
Izvedene druge manjše izboljšave in odpravljeni hrošči.

Kaj je novega v eCampus 3.1.2

19.09.2013

V upravljanu e-gradiv sta dodani povezavi [E] in [S].
Izpopolnjena je akcija za brisanje glavnih tem e-gradiva, četudi so slednje še vezane na teste znanja.
Izvedenih je bilo nekaj lepotnih popravkov glede pozicioniranja besedilnih polj.
Odpravljena je težava pri nalaganju datotek na portal, da se presledki ne zapišejo kot %20, ampak kot _.
Dopolnjena je logika prikaza foruma, če ta še nima nobene teme.
Odpravljena je težava z občasnim podvajanjem uporabnikov v pregledu skupine.

Kaj je novega v eCampus 3.1.1

12.09.2013

Izboljšano je upravljanje s predlogami atomov.
E-učilnica je dobila nov "object manager," ki omogoča dodajanje slik tudi na prenosnih napravah (torej brez drag & drop načina).
V izbirniku za pripenjanje testa (v aktivnostih e-učilnice) je prikazovanje imen testov dopolnjeno s kodo pripadajočega e-gradiva.
Na obrazcu za pregled e-gradiv, je sedaj tudi za urednike privzeta akcija pregled in ne urejanje e-gradiv.
Ponovno je uveden gumb Shrani! (s klicajem), ki nakazuje, da se trenutni obrazec po shranjevanju zapre.

Kaj je novega v eCampus 3.1.0

29.08.2013

Nadgrajen urejevalnik učnih strani:
 • Povsem prenovljen obrazec za urejanje učnih strani z optimalnejšo postavitvijo gradnikov obrazca in fiksno širino urejevalnika enako širini pri prikazu.
 • Povsem prenovljen obrazec za pregled, urejanje in nalaganje objektov učnih atomov.
 • Povsem prenovljen način nalaganja novih objektov s samodejnim zaznavanjem tipa objekta in njenih dimenzij (v primeru multimedijskih elementov).
 • Odstranjen tip učnega atoma »širši«, ki ga nadomešča samodejni preklop prikaza med tipom navadni in širši glede na prisotnost ali odsotnost elementov v desnem delu (Opozorilo, Nasvet, Zanimivost).
 • Spremenjeno upravljanje z variacijami slik brez generiranja dodatnih fizičnih datotek.
 • Novo – dodani povezavi nazaj/naprej za hitri prehod na urejanje predhodnega/naslednjega učnega atoma.
 • Novo – dodana obvestilo ob zapustitvi strani brez shranitve podatkov.
 • Novo - predogled učnega atoma brez predhodne shranitve.
 • Novo - možnost hkratnega dodajanja več objektov v učni atom.
 • Novo - predloge učnih atomov za hitrejšo pripravo učnih vsebin s pomočjo predlog.
 • Novo - možnost celozaslonskega prikaza učnega atoma (brez glave in noge portala).
 • Novo - orodje »Lightbox Tool« za hitro pripravo prikaza objektov v t.i. lightbox prikazu oziroma prikazu v pojavnem oknu.
 • Novo - orodje za samodejno generiranje predstavitvene sličice (thumbnail) iz video objektov.

IframePackage:
 • Poenoteni posebni tipi objektov učnih atomov z dodatnimi možnostmi. Tipi objektov Articulate Engage, Articulate Quizmaker, Hotpotatoe združeni v nov tip IframePackage.
 • Nov tip objekta IframePackage omogoča predvajanje vseh paketov z lastnostmi: vsebina je pripravljena kot ZIP datoteka oziroma paket, paket vsebuje ustrezno HTML datoteko za predvajanje in vsebina paketa je v e-gradivo vključena s pomočjo elementa IFRAME.
 • Samodejno zaznavanje ustrezne datoteke predvajalnika v paketu z možnostjo ročne nastavitve.

Dopolnitve statističnih analiz in poročil
 • Prenovljene in poenotene so bile analize Pregled po vprašanjih, Pregled anket, Pregled dostopov, Aktivnost po dnevih in Dostop uporabnikov.
 • Analiza objav na forumu je bila vključena med splošne analize na nadzorni plošči Admin.
 • Nadgrajen sistem filtriranja z možnostjo izbire več e-gradiv analize Pregled učenja.
 • Nadgrajen sistem filtriranja z možnostjo izbire več e-testov analize Pregled rezultatov.
 • Novo poročilo Zaključno poročilo, ki združuje poročili Pregled učenja in Pregled rezultatov in kot rezultat generira dokument v formatu Microsoft Word glede na izbrano predlogo.

Dodatne možnosti manipulacije z učnimi atomi:
 • Za lažje urejanje strukture e-gradiva sta dodani možnosti »premakni pred« in »premakni za«, ki izbrani učni atom na 1. nivoju skupaj s podrejenimi učnimi atomi premakne na želeno mesto z enim ukazom.

Izvedene mnoge manjše izboljšave in odpravljeni hrošči.

Preverite tudi eCampus 3.0 novosti.

resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

e-testiranje_februar_2012.jpg

Naredite lasten e-test

Vas zanima, kako dobro poznajo prodajne produkte vaši prodajalci?

več

autocad_2_februar_2012.jpg

Tečaji AutoCAD

Znanje za profesionalno delo in skrivnosti za povečanje učinkovitosti.

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje