eCampus 3.0 novosti

Kaj je novega v eCampus 3.0.24

18.07.2013

Dopolnjen je obrazec za dodajanje uporabnikov učilnice. Po novem se prikazuje tudi email.
Izpopolnjena je logika dedovanja pravic za prikaz novic.
Dopolnjene so predloge naslovnic za akademske portale.

Kaj je novega v eCampus 3.0.23

04.07.2013

Dopolnjena je prijava na portal. Ob daljšem nalaganju strani se pojavi prikazovalnik napredka.
Pri navodilih za uporabo portala je spremenjena ikona za razpiranje besedila. Ni več puščica ampak dinamičen + in -.
V editorju atomov je dopolnjeno oblikovanje alinej.
Novice, ki se pojavijo na start strani in imajo vpisano tudi razširjeno besedilo, dobijo avtomatsko povezavo na predogled novice.
Prilagojen je prikaz analiz rezultatov za manjše zaslone (tablice).
Če učilnici poteče datum, status pa je še vedno aktiven, se učilnica ne prikaže v pogledu učilnic v teku.
Ob pregledu novice je odpravljeno sporočilo o napaki, če uporabnik še ni prijavljen v portal.

Kaj je novega v eCampus 3.0.22

27.06.2013

Posodobljeni so splošni pogoji poslovanja.
Posodobljene so jquery knjižnice.
Dopolnjena je logika za prikazovanje novic po področjih.

Kaj je novega v eCampus 3.0.21

20.06.2013

Na analizi Pregled učenja je dodano izbiranje poljubne kombinacije e-gradiv.
Dopolnjeno je določanje maksimalne širine atoma. Če ni opomb, je atom vedno najširši.
Na analizi Pregled testiranj je dodano izbiranje več testov hkrati.

Kaj je novega v eCampus 3.0.20

13.06.2013

Prilagoditve aplikacije za brskalnik Interet Explorer 10.
Odpravljen je prikaz napake, ko je prijava potekla in je uporabnik uporabil direktno povezavo do e-gradiva.
Pohitritev nalaganja strani Start.
V nogi portala je številka različice povezana s popisom sprememb (changelog).

Kaj je novega v eCampus 3.0.19

06.06.2013

Posodobitev FlowPlayerja, da deluje tudi na napravah brez nameščenega Flash Playerja.
Dopolnjen je CSV izvoz Pregleda rezultatov. Sedaj vsebuje tudi email uporabnika.
Dopolnitev izgleda grafa napredeka po gradivu v analizi Aktivnost uporabnikov.
Manjši popravki prevodov uporabniškega vmesnika.
Manjši popravki uporabe velikosti pisave v različnih brskalnikih.

Kaj je novega v eCampus 3.0.18

30.05.2013

Optimizirana je analiza Pregled dostopov. Deluje hitreje in nudi več informacij.
Za predolge nazive e-gradiv je omogočeno zmanjševanje napisa na ploščici .
Omogočeno je izbiranje barve ploščice za e-gradivo.

Kaj je novega v eCampus 3.0.17

23.05.2013

Dodana je nova analiza podatkov učenja, ki združuje Pregled učenja in Pregled rezultatov.
Dopolnjeni so mehanizmi pomoči pri prijavi na portal.
Manjši popravki izrazov na obrazcu za napake.
Izboljšano je prilagajanje velikosti slike mentorja v e-učilnici.
Izboljšano je prilagajanje velikosti portala različnim dimenzijam zaslona.
Odpravljena je težava z občasnimi neveljavnimi testiranji.
Odpravljena je težava v filtru osebnih sporočil po razlišnih statusih.

Kaj je novega v eCampus 3.0.16

16.05.2013

Uporabniški priročnik je razdeljen po vlogah uporabnika in na voljo v profilu.
Analiza Sodelovanje na forumu je sedaj na voljo tudi izven e-učilnice kot samostojna analiza.
Dopolnjen je dizajn na Admin meniju.
Dopolnjen je dizajn v Referat meniju.

Kaj je novega v eCampus 3.0.15

09.05.2013

Dopolnjena je logika pravic uporabnikov do vsebin portala.
V urejevalnik strukture sta dodani akciji za premikanje izbranega atoma: "premakni pred" in "premakni za."
Analiza Pregled po vprašanjih je prenovljena z uporabo novejše tehnologije UserControl.
Na strani start je dodana dinamična ploščica, ki avtomatsko prikazuje zadnjih 5 novic.
Dopolnjen je dizajn ploščic z novicami na start strani.
Dopolnjen je dizajn ploščic z izpitnimi roki v meniju Referat.
Prilagojen je dizajn za IE8 pri manjših resolucijah.
Dopolnjena je navigacija na predstavitvenem atomu za neprijavljene uporabnike.
Dodano je beleženje datuma ob brisanju uporabnikov.
Odpravljena je težava, ko se mentor e-učilnice občasno ni prikazal na naslovnici.
Odpravljena je težava z dodajanjem e-gradiv v košarico.
Posodobljene so predloge za članke.
Odpravljena je težava z linkom "več..." na novicah.

Kaj je novega v eCampus 3.0.12

18.04.2013

Dopolnjen je dizajn strani s testom znanja.
Dopolnjen je dizajn strani z nastavitvami portala.
Dopolnjena je logika prikazovanja akcij na Pregledu rezultatov.
Odpravljena je težava v urejevalniku atoma, ko se ni prilagajal na CSS portala.
Dopolnjena je logika, če mentor za e-gradivo ni določen.
Dopolnjeni so manjkajoči prevodi izrazov.
Odpravljene so težave z občasno neodzivnimi akcijskimi gumbi v strukturi e-gradiva.

Kaj je novega v eCampus 3.0.11

11.04.2013

Analiza Pregled rezultatov ankete je prenovljena z novejšo tehnologijo UserControl.
Izbojšana je logika v meniju referat, zlasti za e-indeks ter izpitne roke.
Dodelana je logika za blokado portala po preteku licence. Dodano je mesečno obvestilo za administratorje portala.
Odpravljene so težave z linki na podrejenih aktivnostih v e-učilnici.

Kaj je novega v eCampus 3.0.10

04.04.2013

Izboljšano je delovanje IE8 in IE9 za delovanje v intranetu.
Odpravljene so težave s povezavami na forume iz e-učilnice.
Izboljšano je prikazovanje statusnih ikon v aktivnostih e-učilnice.
Dopolnjena je logika za prikazovanje dodatne razlage pri motivacijskih vprašanjih.
Filtriranje učilnic po statusih je odstranjeno za navadne uporabnike.

Kaj je novega v eCampus 3.0.9

28.03.2013

Za navadne uporabnike je dodana blokada kopiranja besedila iz e-gradiva.
Izboljšan je obrazec za vnos izrazov slovarja.
V upravljanju skupine je dodaten filter po 3 poljubnih poljih in statusu.
Odpravljena je težava s krajšanjem imen prilog na osebnih sporočilih.
Dopolnjena je logika za uvažanja uporabnikov iz CSV predloge.
V e-učilnici je optimizirano nalaganje ploščic z uporabniki.

Kaj je novega v eCampus 3.0.8

21.03.2013

Prenovljena je analiza aktivnosti po dnevih, z uporabo novejše tehnologije UserControl.
Dodano je novo orodje: dodajanje novic na enak način kot dodajanje pravic za e-gradivo.
Na vseh analizah je poenoteno številčenje najdenih rezultatov.
Odpravljenih je nekaj oblikovnih neskladij v e-učilnicah, forumih in e-gradivih.
Odpravljeno je občasno neujemanje števila doseženih točk na testih znanja med pregledom rezultatov in podrobnostmi posameznega testa.
Odpravljena je težava z obvestilom o neveljavnem testiranju pri reševanju ankete.
V podrobnostih skupine je dodan novi odsek, ki prikazuje, katera e-gradiva se morajo obvezno pojaviti na strani start.
Dopolnjen je obrazec s podrobnostmi skupine, da je možno strniti in razširiti vse odseke.

Kaj je novega v eCampus 3.0.7

14.03.2013

Na obrazcu za izdelavo foruma je odstranjeno polje za povezavo na e-gradivo.
Izdelano je novo orodje za nadzor vpogleda v osebne podatke uporabnikov.
Na osebnih sporočilih je dodana nova rubrika SKP (skriti prejemniki).
Dopolnjen je dizajn ploščic za dimenzijo zaslona 1024 px.
Odpravljena je občasna napaka ob vstopu v e-učilnico.
Za uporabnika je dodana nova možnost, da lahko izbere kateri meni naj se odpre takoj po prijavi na portal.
Analiza Dostop uporabnikov ima prenovljen prikaz podatkov in dodaten filter za količino prikazanih podatkov.
Optimizirano je nalaganje e-učilnice, zlasti v primeru večje količine uporabnikov.
Odpravljena je težava z brisanjem opravljenega testiranja znanja.
Ugasnjeno je pošiljanje sporočil o odgovorjenem motivacijskem vprašanju, če je le-to vrste opisni odgovor.
Dopolnjena je logika prikazovanja podrejenih e-gradiv v meniju e-gradiva.
Aplikacija ima omogočen vklop google sledilnikov.
Odpravljena je težava z imeni mesecev v datumskih izbirnikih.
Odpravljena je težava z matriko v analizi pregled rezultatov.
Prikaz profilne slike je prilagojen za IE8 IE9, Chrome in Firefox.
Odpravljena je težava s številčenjem neprebranih osebnih sporočil.

Kaj je novega v eCampus 3.0.6

07.03.2013

Odpravljene so težave s prikazom več articulate objektov znotraj zavihkov na atomu.
Dodano je beleženje vpogleda v osebne podatke.
E-gradivu je omogočeno prisilno vklapljanje na stran start.
E-učilnicam je dodana možnost vnosa promo kode.
Dopolnjena je logika prikazovanja ploščic e-učilnic na strani start.
Dopolnjena je logika za spreminjanje barve e-učilnice, če so vse aktivnosti že potekle.
Tudi na predogledu naslovnice e-učilnice so dodane aktivnosti.
Odpravljene so težave s prikazovanjem novice preko povezave več...

Kaj je novega v eCampus 3.0.5

28.02.2013

Odpravljene so težave z dodajanjem datotek v osebna sporočila.
Popravljeno je urejanje tem v urejevalniku vprašanj.
Odpravljene so težave z napako TimeOut pri nalaganju menija e-gradiva.

Kaj je novega v eCampus 3.0.4

21.02.2013

Dopolnjeni so prevodi v analizah portala.
Dopolnjena je logika za gumbe, ki vsebujejo sliko in besedilo, da se po menjavi jezika prilagajajo velikosti portala.
V editorju atoma je posodobljeno izbiranje ozadja za gradnik zavihki.
Odpravljena je TimeOut težava pri brisanju celotnega e-gradiva.
Dopolnjena je omejitev dolžine gesla na najmanj 6 znakov.
Odpravljene so težave pri prikazovanju flash objektov v brskalniku Chrome.

Kaj je novega v eCampus 3.0.3

14.02.2013

Urejanje po stolpcih je prilagojeno na novi dizajn.
Odpravljena je TimeOut težava pri nalaganju forumov.
Na osebnih sporočilih so odpravljene težave z JavaScripti.
Prilagojene so predloge za predvajanje SCORM vsebin.
Razširjene so nastavitve za podatke v glavi portala.
Izdelana nastavitev za nastavljanje poljubne startne strani portala.
Dopolnjen je graf za prikazovanje števila uporabnikov.
Dopolnjen je dizajn stolpcev v pregledu skupine.
Za brskalnik Chrome je dopolnjen dizajn gumbov za navigacijo po e-gradivu.
Prilagojene so barve motivacijskih vprašanj.
Dopolnjena je logika za izdelovanje novih tem v forumih.
Dopolnjena je logika filtriranja forumov glede na dodeljene skupine.
Odpravljena je težava s posodabljanjem profilne slike.
Za administratorja je dopolnjena logika filtriranja e-gradiv, ki jih lahko dodeljuje.
Izboljšan je obrazec za dodajanje uporabnikov v e-učilnico.
Odpravljena je težava s privzetim urejanjem aktivnosti v e-učilnici.
Dopolnjena je logika prijave na portal z emailom ali uporabniškim imenom.

Kaj je novega v eCampus 3.0.2

07.02.2013

V editorju atoma je dodana kontrola za preprečevanje povezav v zanko.
Odpravljene so težave z gradnikom za izbiro datuma za brskalnike FF, IE9, Chrome in Safari.
Odpravljene so težave s prikazovanjem števila neprebranih tem iz forumov.
V e-učilnici je dopolnjen dizajn izbirnika povezave na obrazcu za dodajanje aktivnosti.
Odpravljene občasne težave z registracijo uporabnikov.
Dopolnjen je dizajn noge portala.
Odpravljena je JavaScript napaka pri brisanju osebnih sporočil.
Dopolnjen je dizajn vmesnika za administratorja. Dodani so gumbi na predhodnji obrazec.
Prilagojena je višina naslovnice za mobilne naprave.
Odpravljena je težava z napačnimi linki na admin meniju.
Odpravljene so splošne težave pri prehodu na novi dizajn portala.
Za galerijo slik je dopolnjena logika razmika in poravnave.
Dopolnjena je CSS predloga za IE8 in IE9.

Kaj je novega v eCampus 3.0.1

17.01.2013

Odpravljena je TimeOut težava pri dodeljevanju dostopov v skupini uporabnikov.
Odpravljena težava z označevanjem in prikazovanjem priljubljenih atomov.
Dodani so prevodi za obvestilo o zastarelem brskalniku.
Odpravljene so težave s prikazovanjem analize Prisotnost udeležencev.
Odpravljene so splošne težave s prehodom portala na novi dizajn.
Dopolnjena je logika filtriranja po statusu e-učilnice.
Opravljena je težava v analizi Pregled rezultatov ankete.
resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

e-izobrazevanje_februar_2012.jpg

E-izobraževanje v živo

Brezplačna predstavitev dobre prakse v slovenskih podjetjih. Pokličite 01/2444 212 ali
> oddajte zanimanje

project_februar_2012.jpg

Projektno vodenje za managerje

Obvladujte čas, stroške in kakovost projektov.

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje