Organizator socialne mreže | višješolski študijski program

Organizator socialne mreže

Naziv strokovne izobrazbe:
ORGANIZATOR / ORGANIZATORKA SOCIALNE MREŽE (ORG. SOC)

"Prostovoljstvo ni plačano z denarjem, temveč z občutkom koristnosti in da si nekomu pripomogel k večji kvaliteti življenja. Daruješ svoj čas, energijo, dobro voljo, ideje drugim. Uporabnik bo pridobil novega prijatelja, nekoga, ki mu bo prinesel nove izkušnje, ideje, poglede in ki bo podaril nekaj svojega časa le njemu. S tem se bo pestrost in kakovost uporabnikovega življenja povečala."

Če tudi vi tako razmišljate in se vidite kot organizator tovrstnih dejavnosti, kot oseba, ki lahko nudi pomoč in varstvo pomoči potrebnim, mladostnikom, družinam in starejšim… potem vam je študij pisan na kožo. Ne le, da boste spoznali in se naučili veliko novega, ampak boste spoznali tudi veliko ljudi, ki jim ni vseeno, ki razmišljajo tako kot vi. Spletli boste nova poznanstva, razpredli svojo socialno mrežo in ne nazadnje s pridobljenim znanjem pomagali zapolniti primanjkljaj kadrov v socialni dejavnosti in tako posredno vplivali na izboljšanje kakovosti življenja ljudi, saj se Slovenija, tako kot večina evropskih držav, sooča s problemi, kot so večanje deleža starejšega prebivalstva, pomanjkanjem časa za vzgojo in družinsko življenje.

Trajanje študija, ovrednotenje s kreditnimi točkami in pogoji za vpis

Študij traja dve leti. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih,

ali

  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Poleg vpisnih pogojev, predpisanih z zakonom, je treba za vpis v ta program uspešno opraviti še preizkus posebne psihofizične sposobnosti, ki zajema:

  • test za ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc.
  • osebni razgovor.

O izbiri kandidatov pri preizkusu psihofizične sposobnosti odloča študijska komisija.

Višja strokovna šola o rezultatih preizkusa psihofizične sposobnosti kandidate  pisno obvesti, in sicer v rokih, kot jih na podlagi Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje  (Uradni list RS, št. 6/05) predvideva rokovnik.

Potrdilo o opravljenem preizkusu izda pristojni organ višje strokovne šole in velja dve leti.

Pokličite nas na telefonsko številko 01/ 2444 210, ali nam pišite na elektronski naslov. Najenostavneje pa je, če se prijavite in si vstopnico v svet znanja rezervirate TUKAJ.

Program izvajamo v Ljubljani

B2 d. o. o.
Višja strokovna šola
Tržaška c. 42, Ljubljana,
tel. 01/2444 210

Predmetnik Organizator socialne mreže

Predmetnik:  

Evidenčna prijava

Kontakt

01/ 2444 210

autocad_februar_2012.jpg

AutoCAD osnovni

Znanje za profesionalno in aktivno delo s programom AutoCAD.

> več

e-izobrazevanje_februar_2012.jpg

E-izobraževanje v živo

Brezplačna predstavitev dobre prakse v slovenskih podjetjih. Pokličite 01/2444 212 ali
> oddajte zanimanje

resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje