E-izobraževanje | reference

E-izobraževanje reference

Certifikat kakovosti ISO 9001 za e-izobraževanje

B2 je prva izobraževalna organizacija v Sloveniji, ki je za področje e-izobraževanja prejela ISO certifikat kakovosti ISO 9001.

Uporaba sistema eCampus za izvedbo e-izobraževanja in pripravo lastnih e-gradiv

 • Podjetja
  • Abanka Vipa d.d.
  • Adria Airways d.d.,
  • Adria Airways Tehnika d.d.,
  • Adriatic Slovenica d.d.,
  • Dravske elektrarne Maribor,
  • Finančna uprava Republike Slovenije,
  • Gasilska zveza Slovenije,
  • Generali zavarovalnica d.d.,
  • Generali osiguranje d.d., Hrvatska
  • GKN Driveline Slovenija d.o.o.,
  • Hidria d.d.,
  • Krka d.d.
  • Nova KBM d.d.,
  • Obrtna zbornica Slovenije,
  • Poštna Banka Slovenija d.d.,
  • SIQ: Slovenski institut za kakovost in merosovje,
  • Talum d.d.,
  • UniCredit Banka Slovenija d.d.,
  • Unior d.d.,
  • Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.,
  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
  • Zavarovalnica Triglav d.d.,
  • Zbornica računovodskih servisov,
  • Združenje Bank Slovenije,
  • ZVD d.d.,...
 • Izobraževalne organizacije
  • B2 d.o.o. (računalniško izobraževanje), 
  • ISA d.o.o.,
  • Ljudska univerza Ajdovščina,
  • Ljudska univerza Jesenice,
  • Ljudska univerza Koper,
  • Ljudska univerza Krško,
  • RIC Novo mesto in ostala.
 • Višje in visoke šole
  • B2 d.o.o. (spletni študij),
  • Gea College in ostali.
"Vsi udeleženci v procesu e-učenja (mentorji, organizatorji in izobraževanci) so bili s sistemom eCampus zadovoljni, saj je udeležencem omogočil sprotno povratno informacijo o doseganju ciljev učenja, komunikacijo z mentorjem in drugimi udeleženci."

- Irena Morel, Vodja oddelka za izobraževanje, Carinska uprava Republike Slovenije
"Zaradi razpršenosti naših zavarovalnih zastopnikov po celi Sloveniji in potrebi po stalnem obnavljanju znanja smo iskali racionalen, moderen in učinkovit način podajanja zavarovalnih vsebin. To smo našli pri podjetju B2, kjer so nam podrobno predstavili koristi uporabe ter nam izdatno pomagali pri praktičnem uvajanju. Za sistem eCampus smo se odločili zaradi dobrih možnosti, ki nam jih kot sistem ponuja. Ugotavljamo, da je uporabnikom prijazen za uporabo, jih pri učenju motivira ter jih v interakciji z multimedijskimi vsebinami tudi zabava. Z nekaj prakse je tudi našim avtorjem vsebin sistem postal domač, pri tem pa ne gre zanemariti pomoči, ki nam je bila na voljo s strani podjetja B2. Glede na dober sprejem e-učilnice med zaposlenimi, si obetamo, da bomo določen del izobraževalnih vsebin uspešno prenesli na sistem e-učilnice in utrdili dobro prakso."

- Aleš Škulj, vodja izobraževanja, Zavarovalnica Generali

Izvedba e-tečajev in e-testiranja

 • Engrotuš d.o.o.,
 • Helios d.d.,
 • KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
 • KD Group d.d.,
 • Kovinoplastika Lož d.d.,
 • Krka d.d.,
 • Lekarna Ljubljana d.d.,
 • Raiffeisen Banka d.d. in ostali.
"S področja računalniških znanj so naši zaposleni naprednejši uporabniki in iskali smo ponudnika računalniških izobraževanj, ki bi lahko na hiter in enostaven način ugotovil raven znanja posameznikov in nam zagotovil tečaje po meri. Vse to smo našli v podjetju B2 in na podlagi rezultatov testiranj smo zlahka oblikovali homogene skupine ter pripravili kakovostna izobraževanja po naših zahtevah."

- Pavel Škerlj, pomočnik direktorja Skupine KD Group, KD Group

Sodelovanje v slovenskih in mednarodnih projektih

 • PHARE 2003 | Računalniško opismenevanje brezposelnih
 • E-GRADIVA | Izdelava e-gradiv za Ministrstvo za šolstvo
 • MERLAB | Innovative Remote Laboratory in the E-training of Mechatronics
 • Zagotavljanje tehnologije v projetkih CVŽU-ja
 • Vsi projekti
"S podjetjem B2 smo izvedli skupen projekt E-training of Mechatronics, ki je novost tako slovenskem kot tudi evropskem prostoru. Naloga B2 je bila vzpostavitev spletnega portala na osnovi sistema eCampus ter ustrezna priprava gradiva.
Za izvedbo projekta je bila zelo pomembna možnost prilagoditve eCampus-a za naše potrebe. Tako je bila izvedena prilagoditev, ki je omogočila vzpostavitev neposredne povezave med portalom in oddaljenim laboratorijem. Kot mentorica pri izobraževanju pa sem zelo cenila tudi eCampus orodja, ki so mi omogočila sprotno spremljanje napredka učencev in analizo njihove uspešnosti ter učnih navad.
Sodelovanje z B2 je vsekakor bilo zelo uspešno, nad rezultatom tega sodelovanja pa smo navdušeni tako pripravljalci e-tečaja kot tudi udeleženci  izobraževanja".

- doc. dr. Andreja Rojko, FERI Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

Predstavitev e-izobraževanja v živo

Izkoristite možnost brezplačne predstavitve dobre prakse v slovenskih podjetjih. Pokličite 01/ 2444 212 ali oddajte zanimanje.

Kontakt

01/ 2444 212

e-testiranje_februar_2012.jpg

Naredite lasten e-test

Vas zanima, kako dobro poznajo prodajne produkte vaši prodajalci?

več

resitve_po_meri_februar_2012.jpg

Rešitve po meri

Napredne programske rešitve po meri.

> več

excel_tabele_februar_2012.jpg

Excel za računovodje

Podatke boste odslej učinkovito urejali in enostavno analizirali.

> več

B2 d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana, T: 01 2444 202, M: info@b2.eu
B2 Facebook e-učenje